header.back to home

Wat zeggen jullie over het klimaat?

vlaamse_jeugdraad_2020_shortlist_klimaat_16_9_2

Hoe we het klimaat nu aanpakken zal een grote impact zal hebben op de toekomst. Heel wat kinderen en jongeren vertelden onze Touristen dat ze erg onzeker zijn over het klimaat. Ze hebben het gevoel te weinig impact te hebben op de beslissingen die nu worden genomen.

Er is een duidelijke impact op de klimaatverandering door onze manier van leven. Jullie verwezen naar het gebruik van plastiek en wegwerpmateriaal, energieverbruik, kledij en fast-fashion, afval en zwerfvuil, lucht- en watervervuiling, de vleesindustrie en fossiele brandstof of uitstoot door onder andere vliegtuigreizen. De klimaatverandering wordt ook zeer duidelijk in de voorbije periode van extreme droogte.

Er is een gebrek aan urgentie dat aan dit thema en het ontbreken van een degelijke erkenning van de noodtoestand. Het is dringend tijd voor actie!

Hoe kunnen we volgens jullie een positieve impact hebben op het klimaat?

vlaamse_jeugdraad_2020_shortlist_klimaat_16_9_3

Jongeren willen zelf actie ondernemen om klimaat opnieuw op de agenda te plaatsen. De zogenaamde "klimaatjongere" wil daar nog steeds een grote rol in.

Duidelijke en verstaanbare informatie is de basis voor een cultuur rond milieubewust leven en duurzaamheid. Er is nog meer bewustwording nodig over het probleem en de impact van klimaatverandering op de aarde, ecosystemen, het milieu en onze maatschappij. Het moet ook duidelijk zijn wat wordt verstaan onder duurzaamheid. Informatie moet naar iedereen gericht zijn, zodat er meer samenhorigheid ontstaat. Binnen onderwijs zou er meer aandacht moeten zijn voor dit thema in het curriculum en dit vanaf een jonge leeftijd.

Het ontbreekt volgens de bevraagde jongeren aan concrete oplossingen, gedragsverandering en acties. De huidige acties zijn niet in verhouding tot de vele ideeën die er zijn. Burgers moeten zicht krijgen op alternatieven, de meest milieuvriendelijke optie, alternatieve bronnen van energie en vooral concrete tips

In de Touristenbevraging reiken kinderen en jongeren verschillende oplossingen aan om klimaatverandering tegen te gaan op korte en lange termijn.

vlaamse_jeugdraad_2020_shortlist_klimaat_16_9_4

Duurzaamheid en het effect op de natuur moeten zwaarder doorwegen bij de beleidsbeslissingen. Ook de klimaatdoelstellingen in Vlaanderen en België moeten ambitieuzer. Jullie willen een duidelijk, realistisch, haalbaar en innovatief klimaatplan.

We moeten onze wegwerpcultuur en onze manier van consumeren herbekijken en radicaal veranderen. Mensen moeten nog meer aangezet worden tot het hergebruiken van materiaal en recycleren.

Bedrijven zouden meer moeten inzetten op ecologisch werken. Er moet voldoende gefocust worden op de uitstoot van bedrijven. Vervuilende industrieën moeten worden aangespoord om hernieuwbare materialen en energie te gebruiken.

Kinderen en jongeren vinden het belangrijk dat er voldoende bomen zijn omdat ze ons voorzien van zuurstof en gezond lucht. De biodiversiteit dient ook meer gestimuleerd te worden. Daarbij moet komaf gemaakt worden met zwerfvuil in de natuur!

Wat kunnen beleidsmakers doen? Klimaat zou een prioriteit moeten zijn bij beleidsmakers in de regering, eerder dan bijzaak. Daarbij moet de impact van het klimaat op mensen in kwetsbare situaties ook meer in kaart worden gebracht. Kinderen en jongeren vragen om inspraak te hebben in het gevoerde beleid en willen dat alle burgers kunnen deelnemen aan dit debat. De impact op klimaat zou volgens hen, net zoals de impact op kinderen en jongeren, een afweging moeten zijn bij iedere beleidsbeslissing.

Vind jij dat het thema Klimaat een prioriteit moet worden van de Vlaamse Jeugdraad? Stem dan vanaf 9 tot en met 22 november op dit thema én nieuwe adviseurs!

vlaamse-jeugdraad-2020-shortlist-klimaat-16-9-5.png

Blijf op de hoogte!