header.back to home

Wat zeggen jullie over goed in je vel?

vlaamse_jeugdraad_2020_shortlist_goed_in_je_vel_16_9_2

Heel wat kinderen en jongeren ervaren meer druk en stress op school en in de brede samenleving. Onze samenleving is volgens velen onder jullie vooral gericht op presteren en verantwoordelijkheid en legt minder de nadruk op welzijn en gemeenschapszin.

Mentaal welbevinden hangt samen met het hebben van een positief zelfbeeld en het ervaren van gelijke kansen. Het verbeteren van dit gevoel van positieve eigenwaarde zou dan ook een prioriteit moeten zijn.

In gesprekken met De Touristen verwezen jullie in het bijzonder naar pesten, laag zelfbeeld, depressie, angst en zelfmoord in het kader van het thema mentale gezondheid. Ook eenzaamheid in het algemeen en isolement in tijden van corona werden aangehaald.

Heel wat kinderen en jongeren geven aan dat er een taboe bestaat over mentale gezondheid. De drempel om naar buiten te komen en te praten over mentale problemen moet verlaagd worden.

Wat kunnen we doen voor jullie mentaal welzijn?

vlaamse_jeugdraad_2020_shortlist_goed_in_je_vel_16_9_3

Er moet meer begrip zijn en een luisterend oor voor kinderen en jongeren die worstelen met mentale problemen. Jongeren willen kunnen praten over dit thema, bij voorkeur op een luchtige manier. Mentale gezondheid zou even belangrijk moeten zijn als fysieke gezondheid.

Meer sensibilisering rond het thema is enorm belangrijk om het taboe te doorbreken, bij voorkeur te starten vanaf jonge leeftijd. Er is nood aan informatie op maat over vaak voorkomende mentale gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren, de oorzaken hiervan, manieren om hiermee om te gaan en hoe je hulp kan vinden. Via (sociale) media zou er veel meer aandacht moeten zijn voor dit thema. Ook moet er meer ingezet worden op preventie en herkennen van mentale problemen bij kinderen en jongeren.

School speelt een belangrijke rol in het stimuleren van mentaal welzijn. Er zou meer aandacht moeten zijn voor mentale gezondheid in het curriculum en de lesactiviteiten. Er is vraag naar activiteiten die een sterke indruk achterlaten en geen ‘saaie infodagen’. Verder kan het thema volgens hen ook beter ingebed worden in jeugdwerkinitiatieven.

vlaamse_jeugdraad_2020_shortlist_goed_in_je_vel_16_9_4

Er moet meer geïnvesteerd worden in jeugdwelzijnswerk. Er zou meer aandacht moeten zijn voor online hulpverlening (CLB-chat, Awel meer beschikbaar via sociale media zoals Instagram, skype om kennis te maken met andere lotgenoten, etc.) en het gebruik van online informatiekanalen zodat kinderen en jongeren de juiste hulpverlening kunnen vinden.

Volgens heel wat kinderen en jongeren is hulpverlening vaak erg duur. Het aanbod moet gratis of ten minste veel goedkoper kunnen.

Wat kunnen beleidsmakers volgens jullie doen? Beleidsmakers dienen meer oog te hebben voor de impact van (huidige) maatschappelijke uitdagingen op het welzijn van kinderen en jongeren maar ook in het bijzonder moet er voldoende aandacht zijn voor kwetsbare doelgroepen. Algemeen moet beter in kaart worden gebracht hoe kinderen en jongeren zich voelen.

Vind jij dat het thema Goed in je Vel een prioriteit moet worden van de Vlaamse Jeugdraad? Stem dan vanaf 9 tot en met 22 november op dit thema én nieuwe adviseurs!

vlaamse-jeugdraad-2020-shortlist-goed-in-je-vel-16-9-5.png

Blijf op de hoogte!