header.back to home

Wat zeggen jullie over mobiliteit?

vlaamse_jeugdraad_2020_shortlist_mobiliteit_16_9_2

Mobiliteit is voor jullie heel belangrijk omdat het ook een impact heeft op de vrijheid en jullie sociaal leven

Jullie willen zich op een vlotte manier kunnen verplaatsen. Daarvoor is er nood aan goeie fietspaden en zelfs fietsstraten. Maar ook de veiligheid van de fietser verdient dringend meer aandacht!

Binnen openbaar vervoer is er nood aan goede verbindingen en aansluitingen, waar ook oog is voor moeilijk bereikbare plaatsen. Op sommige plaatsen rijden er namelijk geen of zelden bussen. Scholen en ruimte voor kinderen en jongeren moet makkelijk bereikbaar zijn. Het openbaar vervoer is soms ook best duur.

Om je vlot te verplaatsen is er nood aan kwaliteitsvolle informatie over de verschillende vervoersmogelijkheden en vertragingen, afschaffingen of andere wijzigingen op de planning. Die informatie wordt nog veel toegankelijker door WiFi op de treinen!

En internationaal? Daarvoor moet binnen Europa een laagdrempelige manier zijn om met de trein te kunnen reizen.

Hoe kunnen we mobiliteit aanpakken volgens jullie?

vlaamse_jeugdraad_2020_shortlist_mobiliteit_16_9_3

Stiptheid en netheid van het openbaar vervoer worden regelmatig aangehaald als twee grote punten ter verbetering. Openbaar vervoer is belangrijk, maar moet ook betaalbaar blijven. In sommige landen is dit namelijk gratis!

Qua fietsinfrastructuur willen jullie meer fietsruimte, goeie infrastructuur en fietspaden van goeie kwaliteit.

Veiligheid is belangrijk. En daar hoorden De Touristen heel wat goeie aanbevelingen voor: fietspaden afgescheiden van de openbare weg, voldoende straatverlichting en veilige kruispunten. Ook is er een te lakse aanpak van fietsdiefstal en vandalisme.

Wat kunnen beleidsmakers doen? Beleidsmakers dienen de focus te leggen op de diverse vervoersmogelijkheden en daarbij voorrang te geven aan de vervoersmiddelen met de minste impact op het milieu. Er dient een mobiliteitsplan beschikbaar te zijn voor een efficiënt netwerk van openbaar vervoer in België. Kinderen en jongeren wensen voldoende inspraak in het vormgeven van dit beleid, ze zijn dan ook één van de primaire gebruikers ervan. Daarbij kan er ook worden nagedacht over andere vormen van verplaatsen die momenteel nog niet of weinig geïntegreerd zijn in België (vb: deelfietsen, etc). In het kader van het woon-werkverkeer dienen het gebruik van fietsen en openbaar vervoer nog meer gestimuleerd te worden.

Vind jij dat het thema Mobiliteit een prioriteit moet worden van de Vlaamse Jeugdraad? Stem dan vanaf 9 tot en met 22 november op dit thema én nieuwe adviseurs!

vlaamse-jeugdraad-2020-shortlist-mobiliteit-16-9-4.png

Blijf op de hoogte!