Voorstelling

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. Wij zorgen ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigen de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa.

De Vlaamse ministers moeten het advies van de Vlaamse Jeugdraad vragen telkens zij beslissingen willen nemen die invloed hebben op kinderen en jongeren. Maar de Vlaamse Jeugdraad brengt ook op eigen initiatief advies uit. In commissies, werkgroepen en op andere bijeenkomsten bereiden we standpunten en adviezen voor, deze passeren dan onze Algemene Vergadering (AV), die dan het eindresultaat aan de Vlaamse regering bezorgt.

Zo kan iedereen rekening houden met de wensen en noden van de Vlaamse jeugd en de belangen van het jeugdwerk. En dit met één specifiek doel: het beleid in ons land en ver daarbuiten jeugdvriendelijker maken.

De Vlaamse Jeugdraad wordt hiervoor ondersteund door De Ambrassade vzw.

Missie

In zijn missie omschrijft de Vlaamse Jeugdraad zijn rol en verantwoordelijkheid binnen de samenleving. In 2009 actualiseerde de VJR deze missie:

De Vlaamse Jeugdraad streeft naar een samenleving waaraan kinderen en jongeren actief mee vorm geven. We doen dat door de stem van kinderen, jongeren, jeugdorganisaties en jeugdadviesorganen te vertolken en versterken.
 

De uitgebreide visietekst en aandachtspunten kan u hieronder downloaden.

 

Verkiezingen

 
Om de drie jaar verkiest de Vlaamse Jeugdraad een nieuwe Algemene Vergadering. Die bestaat uit 12 individuele jongeren en 12 jeugdwerkers. In het najaar van 2014 waren er verkiezingen. Alle jongeren van 12 tot en met 30 jaar konden online hun stem uitbrengen op deze site via eID.
 
 

Huishoudelijk reglement

 
Op 19 september keurde de Vlaamse Regering het huishoudelijk reglement goed. Download ze hieronder.