Brusselaar Jonathan Lambregs zit mee aan de lobbytafel tijdens VN-klimaattop in Peru

Woensdag 26 november vertrekt Brusselaar Jonathan Lambregs (26) naar Peru. Jonathan woont er als jongerenvertegenwoordiger klimaat van de Vlaamse Jeugdraad de VN klimaatonderhandelingen bij. Landen zullen er afspraken maken in de aanloop naar een globaal klimaatakkoord tegen 2015. Jonathan zal samen met zijn collega van de Franstalige jeugdraad, Joey Dellate, de belangen van de Belgische  jeugd verdedigen. Hij zal bij beleidsmakers lobbyen voor ambitieuze klimaatdoelstellingen die kwaliteitsvolle en duurzame jobs en ondernemingskansen voor jongeren garanderen.

Lobbyen voor een toevoeging rond jongeren en werk aan de VN einddeclaratie

In Lima zullen de onderhandelaars de klimaattop afsluiten met een voorlopige onderhandelingstekst. Die tekst ligt aan de basis voor de onderhandelingen van 2015. Daar zullen knopen worden doorgehakt die de toekomst van onze planeet bepalen.

Gezien het belang van jongeren in het klimaatverhaal zal Jonathan met volle overtuiging bij beleidsmakers lobbyen om de zin ‘landen zullen zich er toe verplichten om hun mitigatiedoelstellingen te vergezellen met de bevordering van kwaliteitsvolle en duurzame werkgelegenheid voor jongeren’ in deze VN einddeclaratie te krijgen.

Omslag naar een koolstofarme samenleving moet drastisch sneller gebeuren

Een koolstofvrije samenleving en economie bieden heel wat kansen voor jongeren om te groeien. En dat is belangrijk in deze tijden van sociale, economische en ecologische uitdagingen Nu al voorzien verschillende sectoren heel wat werkgelegenheid en ruimte voor innovatie voor jongeren.

Jongerenvertegenwoordiger Jonathan Lambregs: “Om gevaarlijke klimaatopwarming te voorkomen, moet de omslag naar een koolstofarme economie drastisch sneller verlopen. Daarom is een internationaal bindend akkoord heel belangrijk. Het zet de krijtlijnen uit over een lange termijn waarbinnen lokale, nationale en internationale overheden hun klimaatbeleid kunnen uittekenen. Dat zorgt dan weer voor werkgelegenheid voor jongeren en de ruimte om te innoveren in een zogenaamde groene economie.”

Klimaatworkshops

Om zijn mandaat als vertegenwoordiger van jongeren kracht bij te zetten, legt Jonathan zijn oor te luisteren bij scholieren. Hij bezoekt scholen over heel Vlaanderen om klimaatworkshops te geven. “Het is prachtig om te zien dat jongeren eigenlijk alle oplossingen voor de klimaatopwarming zelf aanreiken, ik moet ze alleen maar opsplitsen in schadelijk gedrag verminderen of mogelijke alternatieven,” aldus Jonathan.

“Aan het einde van de introductie van de klimaatworkshops stellen leerlingen steevast de vraag waarom de oplossingen niet worden toegepast. Ik antwoord de scholieren dat een van de drempels het uitblijven van een duidelijk en krachtdadig beleid is. In het tweede deel van de klimaatworkshops wordt daarom het klimaatspel gespeeld, zo krijgen de jongeren inzicht in de complexiteit van de internationale klimaatonderhandelingen” zegt Jonathan.  “Door de onderhandelingen zelf na te spelen, begrijpen de jongeren dat een internationaal akkoord bereiken geen kinderspel is,” besluit Jonathan.


Jonathan Lambregs is VN-jongerenvertegenwoordiger Klimaat van de Vlaamse Jeugdraad.

Meer info
Hoe het Jonathan vergaat in Peru kan je lezen op http://www.belgianunyouthdelegates.com of op deze website.

Je kan Jonathan voor zijn vertrek nog contacteren op het nummer +32 497 46 34 88.
Vanaf 26 november is Jonathan bereikbaar via mail jonathan@vlaamsejeugdraad.be of Skype: jonthan.lambregs