Jongeren aan het woord over samenlevingsdienst

Vlaamse Jeugdraad bevraagt Vlaamse jongeren over politiek voorstel rond vrijwillige samenlevingsdienst

BRUSSEL - Vrijwillige samenlevingsdienst voor jongeren: wat Open VLD & CD&V betreft kunnen jongeren tussen de 18 en de 25 jaar in de nabije toekomst vrijwillig een samenlevingsdienst uitoefenen. Minister van Jeugd Sven Gatz voert momenteel verkennende gesprekken om te zien of er (politiek) draagvlak is voor dit idee en wat het kader zou zijn voor deze samenlevingsdienst. Maar wat denken jongeren nu zelf? De Vlaamse Jeugdraad – het officieel adviesorgaan van de Vlaamse overheid – trekt op pad om jongeren aan het woord te laten. Het resultaat? Honderden filmpjes & posts op social media met ongezouten jonge meningen over #SLD.

De Vlaamse Jeugdraad gaat op vrijdag 16 september op zoek naar zoveel mogelijk meningen van jongeren over #SLD: de vrijwillige samenlevingsdienst. Gewapend met een smartphone trekken jongerenvertegenwoordigers erop uit om andere jongeren te bevragen. Deze offline & online verzamelde meningen vormen de basis voor een officieel advies richting de minister van Jeugd. Zo’n advies vertolkt de stem van kinderen en jongeren in Vlaanderen, en doet steeds een aantal concrete aanbevelingen richting beleidsmakers. Het is aan de politici om al dan niet rekening te houden met de stem van de Vlaamse kinderen & jongeren.

De Vlaamse Jeugdraad wil de stem van kinderen jongeren & hun organisaties laten horen over dit onderwerp. Dit voorstel kan op elke 18- tot 25-jarige een impact hebben, net zoals voor jeugdorganisaties die naast kansen ook een aantal gevaren zien in dit voorstel. Peter Van Rompuy, parlementslid CD&V, vertelde in november het volgende in weekblad Knack: “Jongeren kunnen onder dit stelsel een vrijwilligersvergoeding van 10 euro per dag plus een mobiliteitsvergoeding en een correcte verzekering krijgen. En dat kan eventueel in combinatie met een werkloosheidsuitkering, kinderbijslag of leefloon.” De Vlaamse jeugd & de jeugdsector zal zich – vertegenwoordigd door de Vlaamse Jeugdraad – dan ook grondig over dit dossier buigen.

Samenlevingsdienst: wat politiek vooraf ging

In het najaar van 2016 outte Open VLD zich al als fan van vrijwillige samenlevingsdienst. Later zette ook CD&V het op de agenda van hun partijcongres. Parlementslid Peter Van Rompuy  vertelde in Knack: 'Er is een grote behoefte aan investeringen in burgerzin, we moeten plekken vinden waar mensen elkaar weer kunnen ontmoeten. De recente terreuraanslagen en het bijbehorende klimaat van angst en wantrouwen hebben dat alleen maar urgenter gemaakt.'

Begin december pakte Europa groots uit met het Solidarity Corps. Deze Europese variant op de vrijwillige gemeenschapsdienst heeft veel raakvlakken met het Vlaamse voorstel. Het idee is dan ook een Europees idee dat nu door Open VLD en CD&V naar een Vlaamse context wordt vertaald. De Vlaamse Jeugdraad reageerde ook al aarzelend op de Europese ideeën. Je kan de bedenkingen lezen op www.vlaamsejeugdraad.be.

Contactpersoon voor de pers

Sarah Latré – 0485 46 02 35

Actie vrijdag 16 september 

Vrijdag 16 december kan je een crew van de Vlaamse Jeugdraad vinden op volgende locaties. Ze bevragen er zo veel mogelijk 18- tot 25-jarige jongeren over Samenlevingsdienst.
  • 8-10u: Gent, omgeving station Gent-Sint-Pieters
  • 10u: bevraging jongeren op de trein richitng Brussel
  • 11-13u: Brussel & trein naar Leuven
  • 14u-16u: station Leuven
  • 16u: trein Leuven-Sint-NIklaas
  • 17u20: Apostelplein, Sint Niklaas

Je kan de actie ook online volgen via #SLD of via de social media kanalen van de Vlaamse Jeugdraad.