"Minister Gatz, de jeugd deelt wel in de klappen"

Minister Sven Gatz gaf op 24 september in het Vlaams Parlement tekst en uitleg bij de besparingen in de cultuur- en jeugdsector. De impact van de besparingen in de jeugdsector zouden nog wel meevallen, aldus de Minister. De Vlaamse Jeugdraad is het daar niet mee eens.

Caroline Verschueren, algemeen secretaris van de Vlaamse Jeugdraad: “Samen met de cijfers, zijn nu ook de gevolgen voor onze jeugd in Vlaanderen bekend. Die zijn pijnlijk. In tegenstelling tot wat minister Gatz beweert, krijgt onze jeugd rake klappen.”

Minister Gatz kiest ervoor om te besparen bij de Vlaamse instellingen jeugdbeleid en niet bij de sector zelf. Zo zal De Ambrassade, de organisatie die de Vlaamse Jeugdraad ondersteunt, maar liefst 20% moeten inleveren: “De Ambrassade heeft als voornaamste taak om de jeugdsector te ondersteunen vanuit kennis en expertise over brede jeugdbeleidsthema’s. Als je daar veel middelen weghaalt, heeft dat enorme gevolgen. Ook voor de Vlaamse Jeugdraad is dit een slag in het gezicht. Want een minister die zijn luis in de pels de mond snoert, dat is op z’n minst verontrustend te noemen.”

De Vlaamse Jeugdraad vreest verder voor een teloorgang van het lokale jeugdbeleid. De middelen die nu specifiek bestemd zijn voor de ondersteuning van lokaal jeugdwerk, verdwijnen rechtstreeks in het gemeentefonds. “Er is geen enkele garantie dat lokale besturen die middelen nog zullen besteden aan de ondersteuning van een lokale jeugdraad, fuifbeleid, jeugdlokalen, lokale jeugdparticipatie of de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De gevolgen hiervan zullen pas over enkele jaren echt zichtbaar worden. Is dit de teloorgang van ons sterk lokaal jeugdwerkbeleid?”

“En ook op provinciaal niveau krijgt jeugd klappen. De kracht van provinciaal jeugdbeleid is dan wel minder zichtbaar, de mogelijkheden werden in het verleden steeds onderschat. Provincies nemen een grote rol op in het ondersteunen van bovenlokaal jeugdwerk. Denk maar aan werkingen voor jongeren met een beperking, werkingen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, speelruimte, …  Wij ijveren ervoor om vanuit Vlaanderen provinciale middelen te vrijwaren om zo cruciale zaken voor alle kinderen en jongeren op te nemen.”

“Het Vlaamse jeugdwerk is één van de sterkste ter wereld. We dagen de minister uit om dit zo te houden,” besluit Caroline Verschueren.

Contactpersoon voor de pers:

Caroline Verschueren
0477 56 05 51
caroline.verschueren@vlaamsejeugdraad.be