Participatie van kinderen en jongeren bij lokaal beleid op een dieptepunt

Participatie van kinderen en jongeren bij lokaal beleid op een dieptepunt
Geen #stemrecht16 & bedroevende resultaten jeugdbeleid bij lokale besturen


Het is bedroevend gesteld met de participatie van kinderen en jongeren bij het lokaal beleid. Stemrecht voor 16- en 17-jarigen werd door het Vlaams parlement deze middag officieel in de koelkast gezet, en ook cijfers van een onderzoek gevoerd door KU Leuven & de afdeling jeugd bevestigen dat het slecht is gesteld met de participatie van kinderen en jongeren bij lokale besturen. Sinds 2014 is de aandacht voor participatie van kinderen en jongeren op lokaal niveau met 35% gedaald. 50% van de jeugdraden geeft aan dat ze minder betrokken zijn en minder invloed hebben op het lokale jeugdbeleid.

Participatie van kinderen & jongeren lokaal bedroevend

Op de hoorzittingen rond stemrecht voor 16- en 17-jarigen gaven meerdere parlementsleden aan dat jongeren gelukkig wel op veel andere manieren aan het beleid kunnen participeren. Een recent verschenen rapport ‘eenmeting jeugdbeleid in lokale besturen’ schetst echter een minder rooskleurig beeld van de participatiegraad van jongeren bij dat lokale beleid. Sinds de overstap van de gemeentes naar een Strategisch Meerjarenplan in 2014 - en dus het structureel wegvallen van een Jeugdbeleidsplan - is de aandacht voor participatie van kinderen en jongeren met 35% gedaald. 50% van de jeugdraden geeft aan dat ze minder betrokken zijn en minder invloed hebben op het lokale jeugdbeleid.

De cijfers zijn dramatisch en vragen om (re)actie. De jeugdraad is de motor van participatie op lokaal niveau en biedt kinderen en jongeren lokaal de kans om impact te hebben op lokaal beleid. Het onderzoek toont duidelijk aan dat de functie van lokale jeugdraden wordt uitgehold. De Vlaamse Jeugdraad laat het hier niet bij en onderneemt in de loop van juni nog actie om deze noodkreet tot bij beleidsmakers te laten reiken.

Bekijk onze samenvatting van het rapport 'eenmeting jeugdbeleid in lokalen besturen'

#Stemrecht16: snooze

Deze middag besloot het Vlaamse parlement om 16- en 17-jarigen geen stemrecht te geven bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018, ondanks een resem voorstanders & positieve adviezen van zowel de Vlaamse Jeugdraad als het Kinderrechtencommissariaat. Zowel Sp.a, Groen, Open VLD als CD&V outten zich eerder als voorstander. Sp.a & Groen stemden op de commissie van 6 juni voor. Open VLD, CD&V en N-VA stemden dan weer tegen. Met dit besluit gaan ze in tegen het advies van de Vlaamse Jeugdraad, het Kinderrechtencommissariaat & hun achterban van politieke jongerenpartijen.

De Vlaamse Jeugdraad is voorstander van stemrecht voor zestienjarigen op alle niveaus: lokaal, Vlaams, federaal en Europees. De volgende kans om jongeren een stem te geven zijn de Vlaamse verkiezingen in 2019. Wanneer de spelregels voor die verkiezingen worden bepaald, legt de Vlaamse Jeugdraad haar advies terug op tafel.

“Tussen nu en dan hebben voorstanders en critici de kans om te werken aan de randvoorwaarden om stemrecht vanaf 16 jaar onafwendbaar te maken. Denk maar een politieke vorming op school”, vertelt Nozizwe Dube, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad.

Lees meer: 'Geen stemrecht vanaf 16 bij lokale verkiezingen 2018'

Eveline (23) & Floris (15) schreven een opiniestuk over hoe de politici omging met dit hele dossier. Zowel Floris als Eveline zijn lid van de Vlaamse Jeugdraad en werkten samen met een groep jongeren het advies & de campagne rond #stemrecht16 uit. Lees hun opiniestuk "Stop het politieke spel en je wint bij jongeren".