Gestructureerde dialoog

In 2015 polst een groep van 9 jongeren tussen 18 en 24 jaar, onder de noemer Europinion, naar de mening van jongeren over hoe zij meer bij beleid kunnen betrokken worden. Met ondersteuning van de Vlaamse Jeugdraad trokken zij de straat op om jongeren aan te spreken, organiseerden zij workshops en debatten in scholen, universiteiten, jeugdraden en jeugdbewegingen en zetten ze een online-enquête op poten gezet die 1541 jongeren bereikte. Dit alles gebeurde op vraag van de Europese Commissie  in het kader van de Gestructureerde Dialoog.

Jongerenambassadeurs zijn een groep jongeren die, doen, durven en denken over maatschappelijke thema’s die jongeren aanbelangen en hun stem laten weerklinken in het beleid.

Ongeveer 25 jongeren tussen de 16 en 26 jaar werken rond het thema ‘sociale inclusie’ als Jongerenambassadeur. Ze denken na over drempels die jongeren in de weg staan om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Samen gaan ze op zoek naar aanbevelingen om sociale uitsluiting tegen te gaan.

Jongeren willen gehoord worden! Jongeren willen hun stem laten horen aan de beleidsmakers en betrokken worden bij het maken van het beleid. Maar hoe moeten ze dit aanpakken? Hoe moeten ze zelf participeren en hoe kunnen ze zorgen voor échte participatie?

De Europese Unie (EU) is ervan overtuigd dat ze ook jongeren nodig hebben om verder te kunnen bouwen aan een stevig Europees verhaal. Investeren in jongeren wil zeggen dat Europa ook moet luisteren naar wat zij te vertellen hebben. De Europese Unie ziet daar een belangrijke rol weggelegd voor de jeugdraden van elk land om met jongeren in dialoog te gaan. In de periode januari 2010 – juni 2011 schuift Europa ‘jongeren op de arbeidsmarkt’ naar voren als thema voor de dialoog.

…is een jongerenforum waar  jongeren tussen 16 en 25 jaar samenkomen om een toekomstscenario uit te tekenen met voorstellen om de klimaatverandering aan te pakken.