Werkgroepen

Onderwijs, diversiteit, goed in je vel. We organiseerden een grote jongerenbevraging om te weten wat dé jongerenthema's zijn en deze drie kwamen bovenaan de lijst te staan! Meer nog: deze thema's worden van 2018 tot 2021 de prioriteiten van de Vlaamse Jeugdraad. Dat betekent dat we rond elk van deze thema's een intensief traject op zetten, om uiteindelijk aan de beleidsmakers van dit land de beleidsadviezen van kinderen, jongeren & jeugdwerkers in Vlaanderen te kunnen voorleggen.
Onderwijs, diversiteit, goed in je vel. We organiseerden een grote jongerenbevraging om te weten wat dé jongerenthema's zijn en deze drie kwamen bovenaan de lijst te staan! Meer nog: deze thema's worden van 2018 tot 2021 de prioriteiten van de Vlaamse Jeugdraad. Dat betekent dat we rond elk van deze thema's een intensief traject op zetten, om uiteindelijk aan de beleidsmakers van dit land de beleidsadviezen van kinderen, jongeren & jeugdwerkers in Vlaanderen te kunnen voorleggen.
Europa: een ver-van-je-bed-show? Heel wat Belgische regels komen nochtans uit Europa. Reden genoeg voor onze werkgroep Europa om al wat er leeft in Brussel en Straatsburg te monitoren en onze stem te laten weerklinken. We bereiden de adviezen over Europese thema’s voor en zorgen ervoor dat ze tot op het Europees niveau verspreid geraken!

Ook vanaf 2018 gaan we verder met de werkgroep goed in je vel. Daar gaan we het gesprek aan met jongeren over hoe zij omgaan met psychische problemen. Welke noden en verwachtingen hebben ze om met deze problemen om te gaan? We zorgen ervoor dat deze stemmen gehoord worden en dat beleidsmakers op Vlaams, federaal en Europees niveau hier ook van wakker liggen.
 

De werkgroep Verenigde Naties ondersteunt het beleids- en advieswerk van de Vlaamse Jeugdraad. De werkgroep volgt de laatste beleidsontwikkelingen op mondiaal vlak en verspreidt de standpunten van de Vlaamse Jeugdraad op VN-niveau. De werkgroep ondersteunt de jongerenvertegenwoordigers.