Werkgroepen

De werkgroep werk buigt zich over de torenhoge werkloosheid bij jongeren in Vlaanderen, België en Europa. In de Europese Unie bereikt de jeugdwerkloosheid bijna 25 %. In Vlaanderen zijn 50.000 jongeren werkloos. De werkgroep gaat op zoek naar oplossingen en beleidsvoorstellen.
Europa: een ver-van-je-bed-show? Heel wat Belgische regels komen nochtans uit Europa. Reden genoeg voor onze werkgroep Europa om al wat er leeft in Brussel en Straatsburg te monitoren en onze stem te laten weerklinken. We bereiden de adviezen over Europese thema’s voor en zorgen ervoor dat ze tot op het Europees niveau verspreid geraken!

De werkgroep psychisch welzijn gaat het gesprek aan met jongeren over hoe zij omgaan met psychische problemen. Welke noden en verwachtingen hebben ze om met deze problemen om te gaan? Op basis hiervan zoeken ze oplossingen om te zorgen dat jongeren gemakkelijker kunnen omgaan met hun problemen en gaan ze met beleidsmakers op Vlaams, federaal en Europees niveau in discussie over dit onderwerp.

De werkgroep beleidsparticipatie wil zorgen dat jongeren beter kunnen participeren aan het beleid. Ze buigen zich over de thema’s Stemrecht vanaf 16, Maatschappelijk en politieke vorming op school en Online participatie.

De werkgroep lokaal ondersteunt het beleids- en advieswerk van de Vlaamse Jeugdraad. De werkgroep wil wegen op het beleid dat impact heeft op het lokaal jeugdwerk. De werkgroep bestaat uit professionele medewerkers van de jeugdverenigingen met lokale afdelingen en uit geïnteresseerde jongeren die lokaal actief zijn. Ze ontwikkelt daarvoor campagnes, lobbystrategieën en adviezen. Verder wil ze communiceren over Vlaamse initiatieven voor het lokaal jeugdbeleid. 

De werkgroep Verenigde Naties ondersteunt het beleids- en advieswerk van de Vlaamse Jeugdraad. De werkgroep volgt de laatste beleidsontwikkelingen op mondiaal vlak en verspreidt de standpunten van de Vlaamse Jeugdraad op VN-niveau. De werkgroep ondersteunt de jongerenvertegenwoordigers.