gas

Het Grondwettelijk Hof verwierp op 23 april de beroepen van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) en de Liga voor...
De Vlaamse Jeugdraad informeerde bij Minister van Binnenlandse Zaken Jambon naar de geplande GAS-evaluatie. De minister bevestigde de belofte van zijn voorganger Milquet om tweejaarlijks te...
De jeugdsector lanceert een nieuwe actie rond de Gemeentelijke Administratieve Sancties, “Last van GAS”. De actie wil aantonen dat normaal jongerengedrag nooit gestraft mag worden en dat nu wel het...
Heb je ook last van gas? Neem een foto van jouw GAS-overtreding en verspreid het via sociale media onder #lastvangas. Organiseer een actie 9, 10 of 11 mei samen met je jeugdvereniging, vriendenclub,...
De Kinderrechtencoalitie en de Liga voor Mensenrechten, i.s.m. de Ligue des droits de l’hommes, dienden op 20 november 2013 elk een verzoekschrift in tot vernietiging van de vernieuwde GAS-wet. Deze...
Zopas is het wetsvoorstel rond de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) definitief goedgekeurd in het federaal parlement. Het middenveld – vertegenwoordigd door 213 bovenlokale organisaties en...
Op 15 mei werd het wetsvoorstel rond de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) goedgekeurd in de Commissie voor Binnenlandse Zaken, donderdag 30 mei 2013 volgt wellicht de plenaire stemming in...
De Gemeentelijke Administratieve Sanctie kortweg GAS werd eind jaren negentig in het leven geroepen als instrument om overlast snel, efficiënt en daadwerkelijk het hoofd te bieden. Binnen dit lokale veiligheidsbeleid vormen jongeren meer en meer een aparte doelgroep. Dat vertaalde zich in 2004 ook...
Naar aanleiding van de voorstellen tot wijziging van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) geeft de Vlaamse Jeugdraad proactief advies vanuit de leefwereld van jongeren.