Global goals

De jongeren van onze werkgroep VN hebben een toolkit voor je gemaakt. Daarin leggen ze uit hoe ook jij met de globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Global Goals for Sustainable Development) aan de slag kan. Die doelen zijn heel belangrijk voor jongeren! Ze zetten onze overheden ertoe aan de komende 15 jaar te werken aan een betere wereld voor ons en onze organisaties.

De Vlaamse Jeugdraad vindt het belangrijk dat die doelen ook in Vlaanderen en België tot verandering leiden. Jongeren staan namelijk voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld door de werkloosheid bij jongeren en de problemen met het milieu en klimaat.

Onze overheden kunnen die doelen enkel behalen met de hulp van mensen zoals jij. Met deze gids willen we jou en je jeugdorganisatie daarom helpen nadenken over hoe jullie kunnen helpen. Als we allemaal meedoen, dan kan dat tot grote veranderingen voor jongeren leiden.

Je kan de toolkit hieronder downloaden, maar de nieuwste versie bekijk je het best online door op de pictogrammen te klikken.

Maar wat zijn de Verenigde Naties? De Verenigde Naties werden in 1945 opgericht. Het is de grootste internationale organisatie ter wereld, want bijna alle landen zijn lid. De taken van de VN zijn:

  • zorgen voor vrede en veiligheid in de wereld
  • helpen problemen in de wereld op te lossen
  • het respect voor mensenrechten promoten, ook die van jongeren. Binnen de VN werken nog andere organisaties rond verschillende thema’s. Misschien heb je al gehoord van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het VN vluchtelingenagentschap (UNHCR), het VN kinderfonds (UNICEF), het VN ontwikkelingsprogramma (UNDP), UNESCO ...

De VN keurde 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SGD’s) goed.  Maar wat betekent dat nu eigenlijk ‘duurzaamheid’ of ‘duurzame ontwikkeling’? De definitie die de Verenigde Naties (VN) eraan geven is de volgende: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Met andere woorden kijkt men naar de huidige behoeften in de wereld en hoe die in de toekomst vervuld kunnen worden zonder dat zij een gevaar vormen voor mens, milieu en economie. Deze drie laatsten worden in vaktermen ook wel de 3 P’s genoemd; People (de mensen), Planet (de planeet/het milieu) en Profit (winst/opbrengst), waarbij de drie aspecten (sociaal, ecologisch en economisch) harmonieus met elkaar in verbinding staan.

Die 17 doelen zijn opgedeeld in 169 kleinere doelen of ‘targets’. De doelen zijn met elkaar verbonden. Willen we vooruitgang maken op één doel, dan moeten we ook aan de andere doelen werken.

De VN volgt op hoe elk land werkt aan de Global Goals. België heeft daarom deze taken:

  • Informatie naar de VN sturen over wat ons land heeft gedaan
  • Met jongeren, organisaties en bedrijven bespreken hoe ons land werkt aan de Global Goals. Zo kan iedereen meedenken over wat we nog moeten doen om die doelen te behalen.
  • Alle politici van ons land moeten werken aan duurzame ontwikkeling en de 17 Global Goals. Dat moet gebeuren in steden als gemeenten, in heel België en in Europa en de rest van de wereld.

Jongeren en hun organisaties kunnen overheden ook helpen:

  • Denk mee na en herinner de overheid aan haar engament.
  • Onderneem actie.
  • Motiveer elkaar om te kiezen voor een duurzame toekomst.

Laat je inspireren door de acties rond Global Goals van jongeren van over de hele wereld, download de toolkit of lees meer over de 17 SDG's hieronder!

Downloads: 
PDF icon SDG Toolkit