Global goals

De jongeren van onze werkgroep VN hebben een toolkit voor je gemaakt. Daarin leggen ze uit hoe ook jij met de globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Global Goals for Sustainable Development) aan de slag kan. Die doelen zijn heel belangrijk voor jongeren! Ze zetten onze overheden ertoe aan de komende 15 jaar te werken aan een betere wereld voor ons en onze organisaties.

De Vlaamse Jeugdraad vindt het belangrijk dat die doelen ook in Vlaanderen en België tot verandering leiden. Jongeren staan namelijk voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld door de werkloosheid bij jongeren en de problemen met het milieu.

Onze overheden kunnen die doelen enkel behalen met de hulp van mensen zoals jij. Met deze gids willen we jou en je jeugdorganisatie daarom helpen nadenken over hoe jullie kunnen helpen. Als we allemaal meedoen, dan kan dat tot grote veranderingen voor jongeren leiden.

Je kan de toolkit hieronder downloaden of online bekijken.

Maar laten we beginnen bij het begin.

De Verenigde Naties werden in 1945 opgericht. Het is de grootste internationale organisatie ter wereld, want bijna alle landen zijn lid. De taken van de VN zijn:

  • zorgen voor vrede en veiligheid in de wereld
  • helpen problemen in de wereld op te lossen
  • het respect voor mensenrechten promoten, ook die van jongeren. Binnen de VN werken nog andere organisaties rond verschillende thema’s. Misschien heb je al gehoord van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het VN vluchtelingenagentschap (UNHCR), het VN kinderfonds (UNICEF), het VN ontwikkelingsprogramma (UNDP) ...

Bij het begin van de eeuw (2000) kwamen alle landen samen op de Millennium Top. Onder leiding van de VN keken ze naar de toekomst. De hele wereld had aandacht voor de problemen, maar was ook enthousiast over de oplossingen. De VN en de landen die daar lid van zijn, wilden de uitkomsten van de top niet verloren laten gaan. Daarom lanceerden ze enkele maanden later de Millenniumdoelen (MDG’s). Het waren acht doelen om van de wereld een betere plaats te maken. Deze doelen liepen in 2015 af. De meeste doelen werden niet behaald, maar er is wel veel vooruitgang geboekt.

De Millenniumdoelen hadden dus succes en er werd gezorgd naar een waardige opvolger voor de MDG's. De laatste jaren praatten steeds meer politici in de wereld over duurzame ontwikkeling.

Via duurzame ontwikkeling maken we de wereld beter voor iedereen, en we zorgen ervoor dat mensen ook later kunnen genieten van een leefbare aarde. Een duurzame wereld is een wereld waarin we allemaal een goed leven hebben, zonder dat onze planeet eronder lijdt.

De opvolger van de Millenniumdoelen moesten dus duurzame doelen zijn. Op de internationale top in september 2015 kwamen de landen van de Verenigde Naties nieuwe doelen overeen.

Deze nieuwe doelen heten de 17 Globale Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling (SGD’s).

Met 17 Global Goals komen er veel meer doelen aan bod dan met de Millenniumdoelen. Die 17 doelen zijn opgedeeld in 169 kleinere doelen of ‘targets’. De doelen zijn met elkaar verbonden. Willen we vooruitgang maken op één doel, dan moeten we ook aan de andere doelen werken.

De VN volgt op hoe elk land werkt aan de Global Goals. België heeft daarom deze taken:

  • Informatie naar de VN sturen over wat ons land heeft gedaan
  • Met jongeren, organisaties en bedrijven bespreken hoe ons land werkt aan de Global Goals. Zo kan iedereen meedenken over wat we nog moeten doen om die doelen te behalen.
  • Alle politici van ons land moeten werken aan duurzame ontwikkeling en de 17 Global Goals. Dat moet gebeuren in steden als gemeenten, in heel België en in Europa en de rest van de wereld.

Wij jongeren hebben nood aan en recht op goed onderwijs, degelijk werk en een gezonde leefomgeving. Helaas is de realiteit anders, zeker tijdens een crisis. De Global Goals kunnen dat veranderen. Dat is nodig!

Jongeren en hun organisaties kunnen overheden ook helpen:

  • Denk mee na.
  • Onderneem actie.
  • Motiveer elkaar om te kiezen voor een duurzame toekomst.

Laat je inspireren door de acties rond Global Goals van jongeren van over de hele wereld, download de toolkit of lees meer over de 17 SDG's hieronder!

Downloads: 
PDF icon SDG Toolkit