header.back to home

Wist je dat sommige van onze projecten medegefinancierd worden door de Europese Unie. Wanneer dat het geval is, plaatsen we onderstaande banner onderaan de webpagina. Voor ons werk op internationaal niveau en sommige thema's zoals Klimaat ontvangen we extra steun van de Europese Unie in het kader van de Europese Jongerendialoog. Dat is een zesmaandelijkse bijeenkomst van alle EU-jongerenvertegenwoordigers waar we Europees jeugdbeleid mee vorm geven.

co-funded-by-the-eu-banner.png