header.back to home

Adviezen

advice.filter

Jeugd(werk)infrastuctuur

Kinderen en jongeren hebben plek nodig om jong te kunnen zijn. Plekken waar ze kunnen leren, kunnen leven, kunnen spelen en kunnen...
29/03/2023

Wonen

Heel wat kinderen en jongeren groeien op met te weinig ruimte, zonder veilige, stabiele en gezonde thuis of zelfs zonder dak boven...
24/03/2023

Het Jeugddecreet

We zijn tevreden met het huidig jeugddecreet, maar geven in dit advies graag nog een aantal verbeterpunten mee!
01/03/2023

Mentaal Welzijn

Het gaat niet goed met het mentale welzijn van onze kinderen en jongeren. De Vlaamse Jeugdraad werkt al acht jaar rond mentaal wel...
01/02/2023

Voorontwerp van wet tot wijziging van de GAS-wet

We blijven kritisch kijken naar de toepassing van de GAS-wetgeving en bijhorende lokale GAS-reglementen.
08/09/2022

Mantelzorg

Hoe kunnen we als samenleving beter zorg dragen voor mantelzorgers?
29/06/2022

Klimaatcommunicatie en -educatie

Hoe willen jongeren dat er gecommuniceerd en onderwezen wordt over het klimaat?
29/06/2022

Advies Reorganisatie Schooljaar

Kortere zomervakantie? Langere herfstvakantie? Genoeg rust of net te weinig? Er heersen heel wat vragen over de indeling van het h...
14/06/2022

Uittreksel strafregister - Uitzondering op verplichting voor organisaties in het jeugdwerk.

Er wordt een uitzondering gemaakt op het verplicht voorleggen van een Uittreksel Strafregister in het jeugdwerk.
13/06/2022

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.