header.back to home

De officiële adviesraad met 16 adviseurs

De Vlaamse Jeugdraad bestaat uit 16 adviseurs: 8 jongeren- en 8 jeugdwerkadviseurs. Samen vormen zij de adviesraad. Ze vertegenwoordigen de stemmen en belangen van alle kinderen, jongeren en jeugdorganisaties in Vlaanderen. Maandelijks komen ze samen om te stemmen over adviezen, te discussiëren over standpunten en zich te ontfermen over het het beleidswerk van de Vlaamse Jeugdraad. 

Een adviseur van de Vlaamse Jeugdraad:

  • Vertegenwoordigt alle kinderen, jongeren en hun organisaties op relevante fora.

  • Werkt mee aan adviezen op eigen initiatief of adviesvragen van de Vlaamse Regering.

  • Zet mee participatie op van kinderen, jongeren en jeugdwerk om sterke adviezen te schrijven.

  • Geeft goedkeuring over het proces en de inhoud van een adviestraject.

  • Geeft goedkeuring en bekrachtiging voor nieuwe leden in de Adviesraad en andere vertegenwoordigingen.

  • Werkt nauw samen met de Commissie Jeugdwerk (maandelijkse bijeenkomst van alle erkende jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen) rond beleidsdossiers en vertegenwoordigingen, die van toepassing zijn op de jeugdwerksector.

  • Sluit strategische samenwerkingsovereenkomsten met andere belangenbehartigers en organisaties.

  • Adviseert De Ambrassade (ondersteuner van de Vlaamse Jeugdraad) over haar jaarplanning en beleidsnota.

  • Kan nieuwe werkgroepen in het leven roepen om voorbereidend werk te leveren voor nieuwe adviezen.

Deze adviesraad wordt elke 3 jaar opnieuw verkozen tijdens een verkiezing. De huidige adviesraad werd verkozen eind 2020. Alle jeugdwerkorganisaties en jongeren uit Vlaanderen en Brussel konden tijdens deze verkiezingen hun stem uitbrengen.

De Vlaamse Jeugdraad bestaat uit verkozen adviseurs, maar ook uit internationale jongerenvertegenwoordigers voor de EU en de VN en een grote groep geëngageerde vrijwilligers. Onze vrijwilligers, adviseurs en internationale jongerenvertegenwoordigers komen geregeld samen in werkgroepen, waarin ze samenwerken aan adviezen rond thema’s als diversiteit, psychisch welzijn, onderwijs, Europa en de Verenigde Naties.  

Onze visie

De missie en visie van de Vlaamse Jeugdraad

Onze adviseurs

Benieuwd wie de adviseurs zijn? Leer onze adviseurs hier kennen!

Onze methode

IN - HART - UIT