Jongerenvertegenwoordiger Jonathan Lambregs daagt minister Schauvliege uit klimaatschuld van 250 miljoen te vereffenen

In de aanloop naar de klimaattop van Parijs in december, zamelt VN-jongerenvertegenwoordiger klimaat van de Vlaamse Jeugdraad, Jonathan Lambregs, geld in voor het klimaatproject Bamboo Bikes in Ghana. “Als ik er in slaag om geld in te zamelen voor een lokale klimaatactie in een van de meest kwetsbare landen, dan moet de minister dat toch zeker ook kunnen door het VN Klimaatfonds te financieren” aldus Jonathan. Daarom lanceert hij de inzamelactie #DaagJokeUit. “Per 1000 euro die ik samen met de donateurs inzamel, daag ik de minister uit 1 miljoen euro te storten in het VN Klimaatfonds” klinkt het strijdvaardig. De Vlaamse Jeugdraad en Bond Beter Leefmilieu ondersteunen de actie.

Vlaanderen heeft met haar uitstoot al heel wat klimaatschade aangericht. Orkanen en mislukte oogsten in ontwikkelingslanden zijn het gevolg van onze historische vervuiling. Het is dan ook onze plicht om de meest kwetsbare landen financieel te steunen om hun uitstoot terug te dringen en zich te wapenen tegen de klimaatopwarming. Die steun verloopt onder meer via het Groen Klimaatfonds. Ondanks het internationaal engagement van minister Schauvliege, ontbreekt tot op heden een Vlaamse bijdrage aan het fonds.

“Uit recent onderzoek van Elchardus blijkt dat jongeren wakker liggen van de grote gevolgen verwachten van de klimaatopwarming. Onze minister moet er daarom alles aan doen om een ambitieus klimaatakkoord te verzekeren” aldus Jonathan Lambregs.

Reminder

Een goed gespekt klimaatfonds is cruciaal om alle landen te engageren voor een succesvol klimaatakkoord in Parijs. “Met #DaagJokeUit herinner ik de minister aan haar beloftes en klimaatplicht ten aanzien van de meest kwetsbare landen” aldus Jonathan. “Met de inzamelactie geef ik als jongere het goede voorbeeld op kleine schaal. Als tegenprestatie verwacht ik een onvoorwaardelijke, Vlaamse bijdrage op globale schaal. Op die manier voegt minister Schauvliege de daad bij het woord en zet ze haar schouders onder een historisch klimaatakkoord”.

Bamboo Bikes

Het geld dat Jonathan inzamelt gaat rechtstreeks naar het Bamboo Bikes project in Ghana. Een project met een duidelijke meerwaarde voor jongeren, het klimaat en lokale ontwikkeling. Geld inzamelen doet hij via het crowdfunding platform KissKissBankBank. De doelstelling is tienduizend euro voor de aankoop van een draaibank voor de assemblage van de bamboe-fietsen.

​​

Meer informatie

·        Website: www.daagjokeuit.be, Twitter: #daagjokeuit

·        Promotiefilmpje: https://youtu.be/vousE75TkL4

Perscontact

Jonathan Lambregs, 0497 46 34 88, jonathan@vlaamsejeugdraad.be

Jongerenvertegenwooridger klimaat Vlaamse Jeugdraad

Jonathan Lambregs is VN-jongerenvertegenwoordiger Klimaat van de Vlaamse Jeugdraad. Hij vertegenwoordigt de jeugd tijdens de internationale klimaatonderhandelingen eind dit jaar in Parijs.

De Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen.

Meer informatie: www.vlaamsejeugdraad.be

 

Over Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers reikt Bond Beter Leefmilieu burgers, bedrijven en overheden concrete, haalbare en innovatieve oplossingen aan voor milieubelastende activiteiten.

Meer informatie: www.bondbeterleefmilieu.be