header.back to home

De minister geeft aan in het jeugdwerk te willen investeren. Die woorden zien we echter niet weerspiegeld in de begroting voor Jeugd. We krijgen af te rekenen met besparingen op verschillende niveaus. Daarnaast maken we ons zorgen over de toekomst van projectsubsidies gericht op kinderen en jongeren over alle beleidsdomeinen heen. Onze middelen slinken dus opnieuw na verscheidene voorgaande besparingsrondes. Dit geeft ons de indruk dat de impact van het jeugdwerk, waarnaar de minister zelf verwijst in zijn beleidsnota, als te vanzelfsprekend wordt beschouwd.

We hebben nood aan meer jeugdwerk, meer mogelijkheden en meer vernieuwend en divers jeugdwerk. We rekenen de komende jaren dan ook op financiële inspanningen om in jeugdwerk te investeren.

Ondanks de financiële kant van deze beleidsnota zijn we tevreden over heel wat aspecten van het geplande beleid van de minister. Het jeugdwerk en de Vlaamse Jeugdraad staan klaar om de komende vijf jaar beleid te maken dat alle kinderen, jongeren en jeugdwerkorganisaties versterkt. We zijn ook verheugd te lezen dat de minister de kracht van jeugdwerk erkent en het belang benadrukt van het recht op jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren. In het advies hieronder vragen we de minister om verduidelijking bij heel wat van zijn plannen en geven we aandachtspunten mee bij de uitvoering hiervan. De Vlaamse Jeugdraad staat alvast klaar om samen kleur te geven aan deze uitwerking.

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Concretiseer de rol van coördinerend minister van Kinderrechten.

  2. Zorg dat niet enkel de minister van Jeugd, maar de voltallige Vlaamse Regering de kracht en autonomie van het jeugdwerk erkent.

  3. Blijf de versnippering en wildgroei aan informatieve websites tegengaan door blijvend in te zetten op het jongereninformatieplatform WAT WAT.

  4. Maak werk van een sterk nieuw masterplan Jeugdkampen en investeer in jeugdverblijfcentra, hostels, CJT en zorg voor extra middelen.

  5. Blijf inzetten op degelijke ondersteuning en monitoring van het lokale jeugdbeleid en jongerenparticipatie

Download en lees het volledige advies hieronder.