header.back to home

Die open ruimte is nochtans belangrijk: als buffer tegen de klimaatverandering, als bron van biodiversiteit en voedsel, en ook als speel- en ontspanningsruimte voor kinderen en jongeren.

De Vlaamse Overheid wil dit probleem aanpakken in haar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, en streeft naar een stop van de verdere inname van de open ruimte tegen 2040.

De Vlaamse Jeugdraad juicht dit toe, maar vraagt in dit advies om hier ernstig en versneld werk van te maken. Want 2040 is hopeloos te laat. Wij vragen dat ook de volwassenen van nu hun verantwoordelijkheid nemen, anders zal er tegen 2040 niet veel open ruimte meer over zijn. 

En by the way, zet alsjeblief geen slot op de open ruimte, maar zorg dat kinderen en jongeren hier naar hartenlust kunnen spelen, recreëren, en op kamp gaan. 

Enkele cijfers:

  • Uit onze bevraging blijkt dat jonge mensen massaal willen dat het onderscheid tussen stad en platteland niet verdwijnt (84 % van de bevraagde jongeren).  

  • Slechts een minderheid, een kleine 30 %, ziet een bouwstop op het platteland niet zitten.

  • Momenteel mag er echter slechts in 2 % van het bos in Vlaanderen vrij gespeeld worden. Nochtans is spelen een zachte vorm van recreatie.

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Verplicht de volwassenen van nu al om zuinig om te springen met onze schaarse ruimte, want 2040 is hopeloos te laat.

  1. Transformeer elk dorp en elke buurt of wijk in een topomgeving voor kinderen en jongeren.

  1. Garandeer via een jeugdnorm dat elk kind en elke jongere een kwaliteitsvolle publieke speel- of ontmoetingsplek heeft in de onmiddellijke nabijheid van de woning 

  1. Maak wonen in stad of dorpskern opnieuw betaalbaar voor jonge mensen. Maak hier een absolute beleidsprioriteit van.  

  1. Kies voor echt duurzame en jeugdvriendelijke mobiliteit. Realiseer een veilig, aangenaam en fijnmazig speel- of verbindingsweefsel gekoppeld aan het groenblauwe netwerk. Zet in op duurzame logistiek. 

Download en lees het volledige advies hieronder.