header.back to home

De parlementaire conceptnota ‘betreffende een toekomstgericht beleid voor Toerisme voor Allen’, handelt over het totale sociaaltoerismebeleid van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Jeugdraad kreeg de adviesvraag binnen op 26 oktober 2016. Ze werd bekrachtigd op 1 februari 2017.

Vanuit de jeugdsector zijn we tevreden dat sociaal toerisme een belangrijk onderwerp is voor de betrokken parlementsleden. Verder is het positief dat in de conceptnota het recht op vakantie opnieuw expliciet wordt verdedigd. Specifiek op het vlak van Jeugdtoerisme kennen we in onze contreien een zeer sterke traditie. We waarschuwen wel dat een jeugdtoerismebeleid dat op het kruispunt tussen toerisme en jeugdbeleid zit, voor ons een kracht is, en dat we dit dus willen behouden. 

Een belangrijk cijfers:

  • Jaarlijks worden er door het jeugdtoerisme in Vlaanderen zo’n 3 miljoen overnachtingen gegenereerd, dat is meer dan 10% van het totale aantal toeristische overnachtingen 

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. De Vlaamse Jeugdraad adviseert om te wachten op de evaluatie van decreet jeugdverblijfcentra vooraleer aanpassingen aan te doen aan de decretale basis van het jeugdtoerisme in Vlaanderen.  

  1. De Vlaamse Jeugdraad kiest ervoor dat jeugdtoerisme decretaal verankerd blijft in de beleidsdomeinen Jeugd én Toerisme.  

  1. Zorg ervoor dat sociaal-toeristische verenigingen op een structurele manier hun werking kunnen opbouwen en werk onzekerheid op het vlak van financiering weg. Enkel op deze manier kunnen zij de ambitie ‘vakantie binnen het bereik van elke Vlaming’ realiseren.  

  1. Armoede is de grootste drempel in de vakantieketen. De Vlaamse Jeugdraad adviseert om de focus hierop te behouden.  

  1. Voorzie een structurele en inhoudelijke ondersteuning voor Sociaal toeristische verenigingen zodat zij hun werking verder kunnen uitbouwen. 

Download en lees het volledige advies hieronder.