header.back to home

De Vlaamse Jeugdraad startte al in november 2016 een participatief traject richting een gedragen advies dat uiteindelijke werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van april 2017. 

We schreven een unaniem negatief advies waarin we wijzen op de nood aan duurzame trajecten en een lange termijn perspectief en vragen om geen nieuw systeem in te voeren naast de bestaande jeugdwerksector. We vragen de overheid om voorrang te geven aan duurzame engagementen en leerkansen die op lange termijn perspectief bieden. 

De adviespunten:

  1. Verlaat de denkpiste om extra te investeren in een hernieuwd concept van vrijwillige burgerdienst.  

  1. Zet in op de geformuleerde doelstellingen door te blijven investeren in sectoren die het dichtst bij jongeren staan en hier al jaren een taak en actieve rol in opnemen. 

  1. Geef voorrang aan duurzame engagementen en bijhorende leerkansen die op lange termijn perspectief bieden.  

  1. Blijf de Vlaamse Jeugdraad als officieel adviesorgaan voor al wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt betrekken in het verdere verloop van dit debat. 

  1. Informeer en sensibiliseer werkgevers over de maatregelen die zij kunnen nemen om jonge werkzoekenden een kans te geven (IBO, startbaners, instapstages,…). Maak evenwel ook werk van sociale rechten in deze statuten en voorzie controle om misbruik tegen te gaan. 

Download en lees het volledige advies hieronder.