header.back to home

Binnen dit lokale veiligheidsbeleid vormen jongeren meer en meer een aparte doelgroep. Dat vertaalde zich in 2004 ook in de wetgeving zoals we die vandaag kennen. Jongeren tussen 16 en 18 jaar die overlast veroorzaken, kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete.

In het voorjaar van 2013 ligt een wetsvoorstel op tafel over de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Gemeentelijke Administratieve Sancties. Dit in opvolging van de afspraken uit het federale regeerakkoord van 2011-2014. Een aantal zaken zijn specifiek gericht op minderjarigen. De meest opmerkelijke zijn:

  1. de leeftijdsgrens van 16 naar 14 jaar verlagen;

  2. de uitbreiding van het contigent ambtenaren dat vaststellingen kan doen;

  3. het optrekken van de geldboetes;

  4. het toepassingsgebied;

  5. de invoering van het plaatsverbod.

 Een uitbreiding die Vlaamse Jeugdraad niet ziet zitten.

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Bepaal duidelijk de grenzen van het begrip 'overlast' of beperk de toepassing tot de gemengde inbreuken.

  2. Betrek jongeren in heel het debat over de handhaving van de openbare. Gebruik hiervoor de bestaande formele participatiekanalen.

  3. Pas de GAS niet toe op minderjarigen.

  4. Toets de GAS-wetgeving én de lokale invulling af aan het internationale verdrag inzake de rechten van het kind

  5. Geldboetes in een GAS-procedure moeten de uitzondering zijn.

Download en lees het volledige advies hieronder.