header.back to home

Deze reductie kadert in het klimaatakkoord van Parijs van 2015. Ook de beleidsdomeinen Cultuur en Jeugd moeten hun verantwoordelijkheid nemen. 

Concreet wordt er 13 miljoen euro vrijgemaakt uit het klimaatfonds om te investeren in culturele infrastructuur met bovenlokaal belang De criteria voor subsidiëring worden geregeld via dit Besluit van de Vlaamse Regering. 

De Vlaamse Jeugdraad is tevreden met het engagement inzake duurzaamheid van de Vlaamse regering. Toch blijven we pleiten om voldoende rekening te houden met de eigenheid van jeugdwerkinfrastructuur in Vlaanderen. 

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Hou de procedure om in aanmerking te komen voor subsidiëring zo eenvoudig mogelijk en voorzie voldoende begeleiding en ondersteuning om sterke dossiers vanuit het jeugdwerk gerealiseerd te krijgen. 

  1. De Vlaamse Jeugdraad vraagt om ervoor te zorgen dat intens gebruikte ruimtes van jeugdwerk aanspraak kunnen maken op deze middelen en vraagt om ervoor te zorgen dat voldoende verschillende types van jeugdwerkinfrastructuur in aanmerking komen. 

  1. De Vlaamse Jeugdraad vraagt om voldoende middelen uit deze pot te investeren in het jeugdwerk en er rekening mee te houden dat deze dossiers méér ondersteuning nodig hebben dan culturele dossiers. 

  1. De Vlaamse Jeugdraad vraagt om extra middelen te voorzien bij enkele koepelorganisaties en De Ambrassade om het jeugdwerk zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden mbt jeugdwerkinfrastructuur. 

  1. Verwar milieumaatregelen niet met klimaatmaatregelen en verbied het gebruik van niet-duurzame materialen.

Download en lees het volledige advies hieronder.