header.back to home

Uit het Pisa-onderzoek blijkt dat:

 • 10% van de armste jongeren in Vlaanderen ASO volgt, versus 88% bij het rijkste deciel.

 • Bij de start van het secundair onderwijs zit ongeveer 90% van de kinderen van Belgische herkomst op leeftijd. Bij leerlingen met een migratieachtergrond is dit maar 71 à 73%. 

 • Nauwelijks een kwart van de kinderen van laaggeschoolde moeders vat hogere studies aan, versus 83% bij kinderen van hooggeschoolden.

Zowel jongeren uit middenklasse families als  jongeren uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status komen  niet  per se terecht op de plek waar ze zich het best kunnen ontplooien en ontwikkelen. Zo gaat veel talent verloren.

Er bestaan al veel rapporten en onderzoeken over gelijke onderwijskansen waarin experten, organisaties, directies en leerkrachten aan bod komen, maar de stem van kinderen en jongeren zelf krijgen we amper te horen. De Vlaamse Jeugdraad zocht uit wat jongeren zelf vinden van (on)gelijke onderwijskansen. Een groep van geëngageerde, enthousiaste jongeren trok Vlaanderen rond en ging met zo’n 140 jongeren tussen 12 en 20 jaar in debat over hun leven op school, gelijke onderwijskansen, schoolkosten en studiebegeleiding. Ze bespraken de resultaten ook met experten en (jeugdwerk)organisaties. 

“Het is geen toeval dat hier alleen maar jongeren zitten met een migratieachtergrond. We worden benadeeld en meteen bekeken als minder.”

- Jongere, die een alternatief traject volgt, Groep INTRO, Molenbeek

Met al deze input schreven jongeren van de Vlaamse Jeugdraad een advies voor de nieuwe minister van onderwijs. Met het advies wileln we  een appél doen op de nieuwe minister van Onderwijs, op de koepels en de scholen. Zo wil de Vlaamse Jeugdraad de stem van jongeren maximaal laten weerklinken over ongelijke onderwijskansen.

“Wij verwachten van onze leerlingen dat ze hun jas, hun hoofddoek, hun moedertaal en een stuk van hun identiteit aan de kapstok achterlaten. Dit moet anders”

- Socioloog, Dirk Geldhof

Enkele belangrijke adviespunten:

 1. Experimenteer in Vlaanderen met gratis maaltijden op kleuter- en basisscholen.

 2. Versterk leerkrachten en scholen om aan kwaliteitsvolle studiekeuze- en onderwijsloopbaanbegeleiding te doen.

 3. Zet in alle richtingen in op kwaliteitsvolle stages, duaal leren, maatschappelijk engagement en samenwerking met de privésector om leerlingen te motiveren en kennis te laten maken met verschillende beroepen.

 4. Zorg dat het omgaan met diversiteit en het herkennen van armoede een belangrijke competentie is in de lerarenopleiding en vormingen. Streef ook naar een lerarenkorps dat een afspiegeling is van de samenleving.

 5. Laat alle leerlingen mee beslissen over schoolregels en stimuleer leerlingenparticipatie op school.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Standpunt Zomerscholen: Zoek het juiste evenwicht tussen vrije tijd en leren.

Om zomerscholen te doen slagen moeten ze aan verschillende cruciale voorwaarden voldoen. We schreven een standpunt samen met Batal...
 • #Actua
 • #Corona
Nieuwtje

GEEN TOEGANG

Je hebt tijdelijk geen toegang meer tot dit item wegens te veel openstaande schoolrekeningen.
 • #Beleid
Nieuwtje