header.back to home

De Vlaamse Jeugdraad geeft in dit advies aanbevelingen om maatschappelijke en politieke vorming te implementeren in het onderwijs. 


De adviespunten:

  1. Geef jongeren meer maatschappelijke en politieke vorming in het formele onderwijs.

  2. Zorg dat maatschappelijke en politieke vorming in elke school op een gecoördineerde manier wordt ingebed.

  3. Geef leerlingen op school voldoende kansen om te participeren.

  4. Maak van maatschappelijke en politieke vorming een lesonderdeel in de lerarenopleiding zodat leerkrachten voldoende kennis, vaardigheden en attitudes hebben om deze maatschappelijke vorming te geven.

  5. Betrek ook jeugd- en middenveldorganisaties die hiermee bezig zijn.

Download en lees het volledige advies hieronder.