header.back to home

De eerdere beslissing van de Vlaamse Regering om de provincies om de taken van de provincies inzake jeugd over te nemen, heeft ook decretale gevolgen. Om die reden werd de Vlaamse Jeugdraad op 30 november 2016 om advies gevraagd. Het betreft wijzigingen van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid en van het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst Jeugdtoerisme. 

De Vlaamse Jeugdraad adviseert deze wijzigingen als positief en vraagt verder betrokken te worden in de decretale uitrol van de overhevelingsoefening. 

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Maak afspraken over de ondersteuning van lokale besturen. De expertise van de medewerkers van de provinciale jeugddiensten moet hiervoor worden ingezet. 

  1. Start nu met het decretale werk om de overheveling van het provinciaal jeugdbeleid naar de Vlaamse Overheid te realiseren. 

  1. Zorg ervoor dat de sector niet de dupe wordt van bestuurlijke wijzigingen.  

  1. Maak werk van een duidelijke profilering van het jeugdverblijfcentra Hanenbos. Blijf zorgen dat jeugdwerk de prioritaire doelgroep blijft.  

  1. Wees bewust van de absurditeit van de beslissing om de middelen van de beleidsprioriteiten Lokaal Cultuurbeleid te herzien. Ze is niet consequent met eerdere beslissingen van de Vlaamse Regering.

Download en lees het volledige advies hieronder.