header.back to home

In de loop van 2019 en 2020 werd een uitgebreid participatief traject gelopen, waarbij onder andere de Vlaamse Jeugdraad uitgebreid werd betrokken. Dit leidde tot een voorstel van de prioritaire doelstellingen richting de Vlaamse Regering. Uiteindelijk nam de Vlaamse Regering op 7 februari principieel de beslissing om vijf prioritaire doelstellingen naar voren te schuiven:

  1. Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling

  2. Gezonde en leefbare buurten

  3. Engagement in de samenleving door vrijwillige inzet

  4. Vrijetijdsbesteding voor allen

  5. Mediawijsheid

We zijn zeer tevreden dat de keuze voor de vijf prioritaire doelstellingen genomen werd. Het nieuwe jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan staat al lang op de radar van de Vlaamse Jeugdraad en zal daar de komende jaren ook zeker blijven staan.

In dit advies geven we graag onze aandachtspunten mee bij de verdere uitwerking van dit plan. Zo geven we enerzijds enkele inhoudelijke opmerkingen mee, al zijn we ervan overtuigd dat we nog uitgebreid de kans krijgen om deze doelstellingen in het vervolg van het proces inhoudelijk mee vorm te geven. Anderzijds blijven we focussen op de structurele elementen van het nieuwe jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. We blijven op dezelfde nagels kloppen omdat we echt geloven in een sterk jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan dat echt een verschil maakt voor kinderen en jongeren. We zijn dan ook zeer tevreden dat we gelijkaardige ambities horen en lezen bij onze minister van Jeugd.

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Neem een duidelijke prioriteit kinder- en jongerenarmoede op in het nieuwe Armoedeplan van de Vlaamse Regering.

  2. Maak vanuit de volledige Vlaamse begroting budget vrij voor de invulling van de gekozen doelstellingen voor het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan.

  3. Zorg voor een sterke betrokkenheid van de brede jeugdsector en in het bijzonder het jeugdwerk bij de uitvoering van deze doelstellingen en honoreer hen hier ook voor.

  4. Geef lokale besturen een prominente rol in de uitrol van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan en zorg hierbij voor de nodige middelen.

  5. Organiseer per minister het verticaal overleg zoals vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Download en lees het volledige advies hieronder.