header.back to home

We formuleerden een advies bij het ontstaan van het JKP en ook bij deze tussentijdse evaluatie namen we het rapport grondig onder de loep. 

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. De manier waarop Vlaanderen een geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid opbouwt, is dringend aan evaluatie en verbetering toe.

  1. Voer praktijktesten in om de discriminatie van personen met een migratieachtergrond tegen te gaan. 

  1. Hou de focus op kinderen en jongeren in het speel- en verbindingsweefsel.

  1. De inspraak van jongeren verdient een gestructureerde plaats in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

  1. Investeer, versterk en verbind het huidige online informatieaanbod rond mentaal welbevinden voor kinderen en jongeren. Zorg voor meer online overzicht en zet maximaal in op structurele en duurzame promotie naar kinderen, jongeren en hun ondersteuners.

Download en lees het volledige advies hieronder.