header.back to home

Het plan, dat 24 acties telt, bouwt verder op de conceptnota voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. De acties moeten volgende doelstellingen hebben: bijdragen tot Vlaamse visieontwikkeling, een betere ondersteuning en vorming van de vrijwilliger door meer afstemming en samenwerking en een plan van aanpak voor regulitis.  

Het actieplan omschrijft de verschillende acties per overheidsniveau (federaal, Vlaams, okaal). De Vlaamse Jeugdraad is positief over het actieplan, maar vraagt de Vlaamse Regering om in de eerste plaats te investeren in de afbouw van regulitis, een informatiecampagne over de sectoren heen & overleg met de federale overheid. Zo boekt Vlaanderen op korte termijn de meeste vooruitgang. 

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Erken de federale bevoegdheid inzake sociale rechten en plichten van vrijwilligers. Ga in dialoog via de erkende Hoge Raad van de Vrijwilligers en de verantwoordelijke federale minister. 

  1. Werk aan de ongelijkheid tussen de verschillende sectoren. Heb hierbij aandacht voor het kwalitatief ondersteunen van organisaties. 

  1. Een strengere handhaving voor misbruiken is nodig. Zorg daarom voor betere richtlijnen voor administraties. 

  1. Zet in op de ontwikkeling van een actieve informatiecampagne, gedragen door alle sectoren. Investeer in samenwerking. 

  1. Overleg eerst met de Federale Regering.

Download en lees het volledige advies hieronder.