header.back to home

Een mantelzorger is een persoon die niet professioneel, maar omwille van een sociale of emotionele band een zorgbehoevende persoon op regelmatige basis helpt en ondersteunt in het dagelijks leven. 

In juli ‘16 kreeg de Vlaamse Jeugdraad een adviesvraag op het Ontwerp van het Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020. Het ontwerpplan zet in op de maatschappelijke erkenning en waardering, een goede ondersteuning en een goede samenwerking tussen informele en professionele zorg. Daarnaast schenkt het ontwerpplan bijzondere aandacht aan de groep van jonge mantelzorgers. 

Daarom vinden we het belangrijk om hier advies op te geven. 

“Het is voor mij soms een opgeblazen stigma: "wauw, hoe moedig en straf!" Maar niemand voelt zich als een held... Het wordt aanzien als een supermantaak door mijn omgeving, terwijl dat absoluut niet zo aanvoelt.” (een jonge mantelzorger) 

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Blijf vooral ook de oorzaken van specifieke problematieken structureel aanpakken: armoede, het stijgende aantal psychische aandoeningen, etc. 

  1.  Mantelzorg kan professionele ondersteuning niet vervangen.

  1. Zorg dat financiële tegemoetkomingen voor mantelzorgers meer toereikend zijn, beter bekend en gemakkelijker aan te vragen.

  1. Zorg voor positieve beeldvorming van (jonge) mantelzorg in de brede samenleving. Zorg dat kinderen en jongeren hier ook zelf bij betrokken zijn. 

  1. Zorg voor een aanbod dat specifiek gericht is op het verenigen van jonge mantelzorgers en het behartigen van hun belangen. 

Download en lees het volledige advies hieronder.