header.back to home

Het regelt de verdeling van de investeringsmiddelen van de overgedragen provinciale gebouwen. Het voormalig provinciaal jeugdverblijfcentrum Hanenbos maakt hier deel van uit.

Daarnaast worden in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering tot afslanking van de provincies van 18 november 2016 de ex-provinciale subsidies aan een aantal jeugdverenigingen verder gezet als bijkomende subsidies.

De adviespunten:

  1. Leg de middelen voor de uitbating van jeugdverblijfcentrum Hanenbos vast.

  2. Maak werk van een duidelijke profilering van het jeugdverblijfcentra Hanenbos. Blijf zorgen dat jeugdwerk de prioritaire doelgroep blijft.

  3. De Vlaamse Jeugdraad vraagt voldoende transparantie en duidelijkheid over de concrete gevolgen van deze beslissing op het budget verbonden aan artikel HBO/1HGI2AC/WT van de begroting.

  4. Communiceer duidelijk over de impact van aanpassingen voor de organisaties

  5. Hanteer de bestaande Reflectiegroep om wijzigingen aan het Decreet op een gedragen manier door te voeren

Download en lees het volledige besluit hieronder.