header.back to home
Verkiezingslogo card formaat

In het najaar van 2020 verkiezen we nieuwe jongeren- en jeugdwerkadviseurs. Dat doen we niet zomaar. Tijdens de zomervakantie kregen jongeren en jeugdwerkers de kans om zich kandidaat te stellen als adviseurs, gingen de Touristen op zoek naar de thema's waar jongeren wakker van liggen en in het najaar barst de verkiezingsstrijd los. Het najaar zal dus volledig in het teken staan van ons verkiezingstraject.

Hieronder vind je alle veelgestelde vragen en antwoorden. Merk je dat er toch nog een vraag onbeantwoord blijft? Neem dan zeker contact met ons op!

Wat is de Vlaamse Jeugdraad?

De Vlaamse Jeugdraad is de plek waar ministers aankloppen wanneer ze beslissingen nemen die een invloed hebben op kinderen, jongeren en hun organisaties. Soms trekt de Jeugdraad op eigen initiatief eens aan hun oren en geeft hen de frisse ideeën van jongeren mee. De Vlaamse Jeugdraad brengt ook op eigen houtje advies uit over thema’s die kinderen en jongeren super belangrijk vinden.

Als officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering versterkt de Vlaamse Jeugdraad de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties. Ons doel: (jeugd)beleid dat versterkend is voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel.

Wie zetelt er in de Vlaamse Jeugdraad?

De Vlaamse Jeugdraad bestaat uit 8 jongerenadviseurs en 8 jeugdwerkadviseurs.

Wat is een adviseur?

Als adviseur vertegenwoordig je de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties. Samen met 15 andere adviseurs vorm jij het officieel adviesorgaan van de Vlaamse Regering. (8 jongerenadviseurs en 8 jeugdwerkadviseurs)

Maandelijks verzamelen de adviseurs om standpunten te bepalen en adviezen goed te keuren.

Daarnaast behouden de adviseurs ook het overzicht over de hele werking van de Vlaamse Jeugdraad (werkgroepen, Internationale jongerenvertegenwoordigers, …).

Wat is het verschil tussen een jongerenadviseur en een jeugdwerkadviseur?

De Vlaamse Jeugdraad bestaat voor de helft uit adviseurs die verkozen worden door de jongeren in Vlaanderen. Dit zijn de jongerenadviseurs. De andere helft zijn adviseurs verkozen door de jeugdwerkorganisaties die op Vlaams niveau erkend zijn. Samen vormen zij de Vlaamse Jeugdraad en stemmen zij de adviezen van de Vlaamse Jeugdraad.

Hoe kan ik me kandidaat stellen?

Alle informatie om je kandidaat te stellen vind je hier. Je kan je tot woensdag 9 september om 10.00 kandidaat stellen door het kandidatenformulier in te vullen en je ondertekende engagementsverklaring in te dienen via verkiezingen@vlaamsejeugdraad.be

Wie kan zich kandidaat stellen om jongerenadviseur te worden?

Iedere jongere die op 1 januari 2021 tussen de 15  en 30 jaar is kan zich kandidaat stellen om jongerenadviseurs te worden.

Wie kan zich kandidaat stellen om jeugdwerkadviseur te worden?

Voor jeugdwerkadviseurs is er geen leeftijdsbeperking. De enige voorwaarde om kandidaat te zijn als jeugdwerkadviseurs is dat je voorgedragen wordt door een organisatie die op Vlaams niveau erkend is als jeugdwerk. Dit kan zowel een vrijwilliger van deze organisatie zijn als een beroepskracht. Een overzicht van deze organisaties vind je via: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/gesubsidieerde-organisaties

Wanneer is de deadline om je kandidaat te stellen?

De deadline is op woensdag 9 september om 10.00.

Hoe geraak ik verkozen?

Tijdens de kiesperiode (van 9 tot en met 22 november) kunnen jongeren en hun organisaties stemmen op hun adviseurs via de website van de Vlaamse Jeugdraad.

Hoe kan ik stemmen voor de Vlaamse Jeugdraad?

Op dit moment zijn we nog vooral op zoek naar kandidaten om in de Vlaamse Jeugdraad te zetelen. Pas vanaf 9 november zal je op jouw vertegenwoordigers en nieuwe prioriteiten van de Vlaamse Jeugdraad kunnen stemmen. Vanaf september zal je hierover meer informatie terugvinden op je website. We kunnen je wel al aanraden om de pincode van je E-ID op tijd te zoeken of de app It’s me te downloaden.

Waar vind ik alle regels over deze verkiezingen?

Alle regels vind je terug in het verkiezingsreglement. Dit reglement werd op 6 juni goedgekeurd door de Vlaamse Regering en vormt de basis voor deze verkiezingen.

Wanneer start ik als nieuwe adviseur? 

Op 1 januari 2021 start het nieuwe mandaat van de Vlaamse Jeugdraad. Je hebt een mandaat van 3 jaar (1 januari 2021 –  31 december 2023).

Waar kan ik terecht als ik een vraag heb over de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad?

Je kan ons altijd een mailtje sturen via verkiezingen@vlaamsejeugdraad.be en dan bezorgen we jou zo snel mogelijk een antwoord?

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb over het verloop van de verkiezingen?

Je kan ons altijd een mailtje sturen via verkiezingen@vlaamsejeugdraad.be . Jouw klacht zal uiteindelijke beoordeeld worden door de kiescommissie. Deze kijkt toe op het correcte verloop van deze verkiezingen.

Wie zetelt er in de kiescommissie?

Het verkiezingsreglement zegt het volgende: De kiescommissie bestaat uit minstens vijf personen, onder wie de coördinator van de Vlaamse Jeugdraad/minstens één personeelslid van De Ambrassade.

Bij deze verkiezingen ziet de samenstelling er als volgt uit:

  • Inge Geerardyn (Coördinator Vlaamse Jeugdraad)

  • Koen Lemmens (Professor Mensenrechten, KULeuven)

  • Caroline Vrijens (Kinderrechtencommissaris)

  • Chris Peeters (Diensthoofd Vrije Tijd, VVSG)

  • Yousra Benfquih (Valorisatiecoördinator Hannah Arendt instituut)

  • Stefaan Mariën (oud-voorzitter Vlaamse Jeugdraad)

De Vlaamse Regering kan ook nog een waarnemer aanduiden vanuit de Vlaamse Regering. Deze waarnemer heeft geen stemrecht binnen de kiescommissie.

Kan iedereen in de  Vlaamse Jeugdraad zetelen?

Het decreet Jeugd-en Kinderrechtenbeleid beschrijft enkele onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de Vlaamse Jeugdraad. Je kan je dus wel kandidaat stellen, maar als je verkozen geraakt zal je een keuze moeten maken.

“Het lidmaatschap van de Vlaamse Jeugdraad is onverenigbaar met een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, met het ambt van minister en zijn kabinetsleden, staatssecretaris en zijn kabinetsleden, met het ambt van personeelslid van de Vlaamse administratie en van personeelslid van de vereniging vermeld in artikel 8, §1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.”

Mag ik als adviseur een lidkaart van een politieke partij hebben?

Als adviseur mag je een lidkaart hebben van een politieke partij. Je bent je er wel van bewust dat je een mandaat van de Vlaamse Jeugdraad opneemt. Je vertegenwoordigt dus niet jezelf, een politieke partij of je eigen eventuele organisatie.

Toch nog een vraag, aarzel niet om ons te contacteren via verkiezingen@vlaamsejeugdraad.be

Blijf op de hoogte!