header.back to home
Verkiezingslogo card formaat

In het najaar van 2020 verkiezen we nieuwe jongeren- en jeugdwerkadviseurs. Dat doen we niet zomaar. Tijdens de zomervakantie kregen jongeren en jeugdwerkers de kans om zich kandidaat te stellen als adviseurs, gingen de Touristen op zoek naar de thema's waar jongeren wakker van liggen en in het najaar barst de verkiezingsstrijd los. Het najaar zal dus volledig in het teken staan van ons verkiezingstraject.

Hieronder vind je alle veelgestelde vragen en antwoorden. Merk je dat er toch nog een vraag onbeantwoord blijft? Neem dan zeker contact met ons op!

Wat is de Vlaamse Jeugdraad?

De Vlaamse Jeugdraad is de plek waar ministers aankloppen wanneer ze beslissingen nemen die een invloed hebben op kinderen, jongeren en hun organisaties. Soms trekt de Jeugdraad op eigen initiatief eens aan hun oren en geeft hen de frisse ideeën van jongeren mee. De Vlaamse Jeugdraad brengt ook op eigen houtje advies uit over thema’s die kinderen en jongeren super belangrijk vinden.

Als officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering versterkt de Vlaamse Jeugdraad de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties. Ons doel: (jeugd)beleid dat versterkend is voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel.

Wanneer kan ik stemmen voor een nieuwe Vlaamse Jeugdraad?

Van 9 tot 22 november lopen de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad en kan je je stem uitbrengen op minstens 1 en maximum 8 jongerenkandidaten én op je favoriete thema.

Ontdek hier alle kandidaten en thema's.

Hoe kan ik stemmen voor de Vlaamse Jeugdraad?

Om je stem uit te brengen voor je favoriete kandidaten en thema moeten we garanderen dat dit op een juiste en officiële manier verloopt.

Je kan op 3 manieren stemmen:

 • via de app itsme. Download de app via App store of Google play.

 • via E-ID en aangesloten kaartlezer.

 • via Digitale sleutel en SMS-verificatie. Activeer je digitale sleutel via deze link.

Voor E-ID en Digitale sleutel heb je de pincode nodig van je identiteitskaart. Ken je die niet vanbuiten of vind je het papier met deze gegevens niet terug? Vraag dan hier een nieuwe pincode aan, zodat je het op tijd kan afhalen op het gemeentehuis

LET OP! De verwerking van deze aanvraag duurt tussen de 2 a 3 weken. Zorg dus dat je op tijd een aanvraag doet.

Jongeren onder de 18 jaar kunnen enkel stemmen via E-ID of Digitale sleutel.

We leggen het ook haarfijn uit in dit stappenplan.

Waarom krijg ik een foutmelding nadat ik mijn stem probeerde uit te brengen via de app its me?

Itsme kan enkel gebruikt worden vanaf de leeftijd van 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar kunnen stemmen via E-ID en en een aangesloten kaartlezer.

Ben je ouder dan 18 jaar en kreeg je nog altijd een foutmelding? Mogelijks heb je je identiteitskaart al in het bezit toen je minderjarig was. Je moet je certificaten op je eID updaten via het gemeentehuis. Op een eID heb je 2 certificaten: een authenticatie- en een tekencertificaat. Je tekencertificaat wordt enkel geactiveerd als je meer dan 18 bent want onder 18 mag je geen gekwalificeerde handtekening zetten.

Je kan makkelijk bij je gemeentehuis gaan om het te activeren.

Vanaf welke leeftijd kan ik stemmen?

Iedereen vanaf 12 tot en met 30 jaar kan stemmen voor de nieuwe Vlaamse Jeugdraad.

Hoe zijn de 5 thema’s voor de verkiezingen bepaald?

In het voorjaar hield de Vlaamse Jeugdraad een kwalitatief belevingsonderzoek waar meer dan 50 vrijwilligers “Onze Touristen” in gesprek gingen met meer dan 1.000 kinderen en jongeren. Uit een lijst van 16 thema’s werden deze 5 thema’s het meest gekozen: Armoede, Klimaat, Gelijke Kansen, Goed in je vel en Mobiliteit. Kom hier meer te weten over de Touristen.

3 van de 5 populairste thema’s uit deze Touristenbevraging worden tijdens de kiesperiode verkozen tot de nieuwe prioriteiten van de Vlaamse Jeugdraad.

Wie zetelt er in de Vlaamse Jeugdraad?

De adviesraad van de Vlaamse Jeugdraad bestaat uit 16 adviseurs. 8 zijn jongeren en 8 zijn jeugdwerkers uit verschillende erkende jeugdwerkingen in Vlaanderen.

Wat is een adviseur?

Een adviseur vertegenwoordigt de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties.

Maandelijks komen ze samen om te stemmen over adviezen, te discussiëren over standpunten en zich te ontfermen over het het beleidswerk van de Vlaamse Jeugdraad. 

Daarnaast behouden de adviseurs ook het overzicht over de hele werking van de Vlaamse Jeugdraad (werkgroepen, Internationale jongerenvertegenwoordigers, …).

Wat is het verschil tussen een jongerenadviseur en een jeugdwerkadviseur?

De Vlaamse Jeugdraad bestaat voor de helft uit adviseurs die verkozen worden door de jongeren in Vlaanderen. Dit zijn de jongerenadviseurs. De andere helft zijn adviseurs verkozen door de jeugdwerkorganisaties die op Vlaams niveau erkend zijn. Samen vormen zij de Vlaamse Jeugdraad en stemmen zij de adviezen van de Vlaamse Jeugdraad.

Hoe moet je stemmen op jeugdwerkadviseurs?

Voor jeugdwerkadviseurs wordt een apart systeem uitgewerkt met een online formulier.
Elke erkende jeugdwerk organisatie in Vlaanderen mag éénmaal stemmen op de kandidaten jeugdwerkadviseur. Elke organisatie stemt op minimum 1 en maximum 8 kandidaten.

Hoe kan ik me kandidaat stellen?

De deadline om jou kandidaat te stellen is helaas verlopen op 9 september. Dat betekent niet dat niets kan betekenen bij de Vlaamse Jeugdraad. Ontdek hier hoe je vrijwilliger kan worden.

Waar vind ik alle regels over deze verkiezingen?

Alle regels vind je terug in het verkiezingsreglement. Dit reglement werd op 6 juni goedgekeurd door de Vlaamse Regering en vormt de basis voor deze verkiezingen.

Wanneer wordt de nieuwe Vlaamse Jeugdraad bekendgemaakt?

Op woensdag 2 december maken we bekend wie de nieuwe adviseurs zijn bij de Vlaamse Jeugdraad en wat de drie nieuwe prioritaire thema’s worden voor de komende drie jaar.

Op 1 januari 2021 start dan de nieuwe adviesraad van de Vlaamse Jeugdraad. De adviseurs hebt een mandaat van 3 jaar (1 januari 2021 –  31 december 2023).

Waar kan ik terecht als ik een vraag heb over de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad?

Je kan ons altijd een mailtje sturen via verkiezingen@vlaamsejeugdraad.be en dan bezorgen we jou zo snel mogelijk een antwoord.

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb over het verloop van de verkiezingen?

Via dit formulier kan je een klacht indienen. Jouw klacht zal uiteindelijke beoordeeld worden door de kiescommissie. Deze kijkt toe op het correcte verloop van deze verkiezingen.

Wie zetelt er in de kiescommissie?

Het verkiezingsreglement zegt het volgende: De kiescommissie bestaat uit minstens vijf personen, onder wie de coördinator van de Vlaamse Jeugdraad/minstens één personeelslid van De Ambrassade.

Bij deze verkiezingen ziet de samenstelling er als volgt uit:

 • Inge Geerardyn (Coördinator Vlaamse Jeugdraad)

 • Koen Lemmens (Professor Mensenrechten, KULeuven)

 • Caroline Vrijens (Kinderrechtencommissaris)

 • Chris Peeters (Diensthoofd Vrije Tijd, VVSG)

 • Yousra Benfquih (Valorisatiecoördinator Hannah Arendt instituut)

 • Stefaan Mariën (oud-voorzitter Vlaamse Jeugdraad)

De Vlaamse Regering kan ook nog een waarnemer aanduiden vanuit de Vlaamse Regering. Deze waarnemer heeft geen stemrecht binnen de kiescommissie.

Mag een adviseur een lidkaart van een politieke partij hebben?

Als adviseur mag je een lidkaart hebben van een politieke partij. Je bent je er wel van bewust dat je een mandaat van de Vlaamse Jeugdraad opneemt. Je vertegenwoordigt dus niet jezelf, een politieke partij of je eigen eventuele organisatie.

Toch nog een vraag, aarzel niet om ons te contacteren via verkiezingen@vlaamsejeugdraad.be

Kan iedereen in de  Vlaamse Jeugdraad zetelen?

Het decreet Jeugd-en Kinderrechtenbeleid beschrijft enkele onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de Vlaamse Jeugdraad. Je kan je dus wel kandidaat stellen, maar als je verkozen geraakt zal je een keuze moeten maken.

“Het lidmaatschap van de Vlaamse Jeugdraad is onverenigbaar met:

 • een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad

 • met het ambt van minister en zijn kabinetsleden, staatssecretaris en zijn kabinetsleden,

 • met het ambt van personeelslid van de Vlaamse administratie en van personeelslid van de vereniging vermeld in artikel 8, §1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.”