header.back to home

Stand up and speak out!

Debattle

Wat is Debattle?

Debattle was een project van De Ambrassade en de VVJ met steun van de Vlaamse Jeugdraad en verschillende jeugdwerkorganisaties. De grote doelstelling van Debattle was om richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en het daar bijhorende planningsjaar: 

  1. Zoveel mogelijk jongeren en jongerenorganisaties te INFORMEREN

  2. Zoveel mogelijk jongeren en jongerenorganisaties te SENSIBILISEREN

  3. Zoveel mogelijk jongeren en jongerenorganisaties te ACTIVEREN

Om zo te komen tot sterk lokaal jeugdbeleid in zoveel mogelijk gemeentes in Vlaanderen. Debattle is een merk waaruit je als jongere of organisaties kan shoppen. We boden content aan die zowel voor individuele jongeren als door leidingsploegen en jeugdraden kon gebruikt worden. Deze content ging van louter informatief tot een heel traject om te komen tot een eigen memorandum en een eigen debat met jongeren en politici. We streefden er naar om in minstens 170 gemeentes een debat te organiseren. 

Bezoek de website van Debattle voor meer informatie.