header.back to home

De Europese jongerenvertegenwoordiger van de Vlaamse jeugdraad vertegenwoordigt alle 2 miljoen Vlaamse jongeren op het Europese niveau. Zo gaat hij/zij/die namens de Vlaamse Jeugdraad naar de bijeenkomsten van de leden van het Europees Jeugdforum. Dit is het Europees platform waar nationale jeugdraden en internationale jongerenorganisaties van over heel Europa verzamelen en werken aan een jeugdvriendelijker Europees beleid.

Daarnaast maakt hij/zij/die deel uit van de BICC- samenwerking en probeert ook contact te onderhouden met onze Vlaamse Europarlementariërs.

milan en Alpha

Europees jongerenvertegenwoordiger Milan Calloens (senior) en Alpha Vuylsteke

Eind 2018 werd Milan Calloens tot Europees jongerenvertegenwoordiger verkozen. Nog tot eind 2020 behartigt hij de belangen van Vlaamse kinderen en jongeren op Europees niveau. Nadien wordt hij opgevolgd door een nieuwe EU jongerenvertegenwoordiger: Alpha Vuylsteke.

Alpha werd in mei 2020 verkozen tot nieuwe EU-jongerenvertegenwoordiger.

Zin om samen met Milan en Alpha mee te denken over Europees jeugdbeleid? Dat kan! Milan spreekt één keer per maand af met de werkgroep Europa. Samen werken ze aan nieuwe voorstellen en ideeën voor alle kinderen en jongeren in Europa.