header.back to home
Tijdens de vorige verkiezingen voerden we actie met #KiesJong. De verkiezingen van 26 mei 2019 waren ook voor kinderen, jongeren en hun organisaties heel belangrijk. Op die dag kozen we onze nieuwe regionale, federale en Europese besturen. Tijdens de regeringsonderhandelingen legt elke partij haar thema's en accenten op de tafel. Deze bepalen de échte uitkomst van de verkiezingen: een regeerakkoord en een nieuwe ploeg ministers.

Met #KiesJong vroegen we aan Vlaamse beleidsmakers: zet kinderen, jongeren en hun organisaties centraal. #KiesJong is een appèl aan ministers van morgen om met een jonge bril naar hun toekomstig beleid te kijken. We vragen een regering die kinderen, jongeren en hun organisaties écht laat participeren. 

Met #KiesJong kozen we de belangrijkste boodschappen uit onze uitgebreide collectie beleidsadviezen. We schuiven een checklist van 12 jonge wensen voor het beleid van morgen naar voor. Het is een checklist met 12 bijdrages voor het regeerakkoord, 12 thema’s die we voor en na de verkiezingen gezamenlijk willen aanstippen als zéér belangrijk voor kinderen, jongeren en jeugdwerk.

 1. Luister naar onze kopklanken: Je goed in je vel voelen daar zorg je samen voor.

 2. Help ons groeien: Onderwijs en werk op maat van elke jongere.

 3. Zie onze verschillen: Hoe divers ook, iedereen moet mee (kunnen, mogen). 

 4. Laat steden en gemeenten niet los: Lokaal jeugdbeleid maak je samen met kinderen en jongeren.

 5. Wij leven langer dan jullie: De planeet, haar klimaat en onze speelruimte vragen duurzame actie.

 6. Geef ons plek: Garandeer ons jeugdgerichte kwalitatieve ruimte.

 7. Investeer in kwaliteitsvolle jongereninformatie: Zet onze kennis en expertise in.

 8. Krachtig jeugdbeleid investeert in jeugdwerk.  

 9. Waardeer ons vrijwillig engagement: Meer vertrouwen, minder regels.   

 10. Elk kind en elke jongere mee op kamp: Meer investeren, meer ruimte.

 11. Mijn minister van jeugd: Strijd voor onze jonge belangen.  

 12. Samen ambitieuze en duurzame plannen maken: Een jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan dat kiest en investeert.

Check hieronder hoe we #KiesJong de wereld in stuurden.

kiesjong-vierkant-full-option-500x440.jpg

Op de Sinterklaasverklaring (evenement op 6 december 2018 waar we ons memorandum voorstelden) vroegen we aan aantal politici hoe zij #KiesJong in de praktijk willen brengen, of in de praktijk zien. Ontdek de filmpjes op ons YouTube-channel of check de filmpjes hieronder om te zien hoe zij erover denken.

Met #KiesJong besloten we het grote geschut in te zetten.
Voor de verkiezingen zijn beleidsmakers namelijk communicatiever dan ooit. (Social) media zijn in die dagen hun favoriete actieterrein. Daarom besloten we met z'n allen, gedurende 3 weken, de politieke arena in te stappen met slechts één boodschap aan onze Vlaamse Regering: #KiesJong.

Onder #KiesJong vielen 12 checks van kinderen, jongeren en hun organisaties voor het regeerakkoord. Met 12 checks kon elke persoon en organisatie een eigen accent leggen. 116 organisaties die staan voor 2 miljoen kinderen en jongeren die hun jonge wensen voor het beleid van morgen lieten horen, dat kan tellen. Met een map vol beelden en alle informatie op onze website konden alle kinderen, jongeren en jeugdorganisaties gemakkelijk zelf aan de slag om 3 weken lang (tot de verkiezingen) zoveel mogelijk #KiesJong kabaal te maken.

In 3 open brieven aan minister van Onderwijs Crevits, minister van Jeugd Gatz en Vlaams minister-president Bourgeois onderstreepten we het belang van #KiesJong. 
Die brieven verschenen ook online op onze website.

In elke brief deden we een duidelijke oproep rond de beleidsdomeinen van de geadresseerde minister, zo stond er in de brief van toenmalig minister van Onderwijs Hilde Crevits het volgende: "Nederlands op de speelplaats, zedenleer of een vak over alle religies, een maximumfactuur voor de school: laat ons elk van deze hete hangijzers alstublieft niet in het belang van partijpolitiek bekijken, maar door de ogen van de kinderen in kwestie.”

Gedurende 3 weken lieten we keihard van ons horen met campagnebeelden, brieven, video's en boodschappen op sociale media. Maar ook nadien bleef #KiesJong relevant. Zo gebruikten we onze 12 checks ook als criteria om het regeerakkoord door te lezen vanuit een kind- en jongerenbril. Nadien deden we dit opnieuw met de beleidsnota's voor de periode 2019 tot 2024. Veelzijdig, zo'n #KiesJong campagne!

Wil je meer weten over onze beleidsadviezen? Check dan zeker ons memorandum of neem een kijkje naar onze adviezen van de voorbije jaren.