header.back to home

Net zoals onze voorzitter Amir zijn we geschrokken door de gebeurtenissen van dinsdagavond. We steunen Amir in deze heftige dagen en wensen hem en zijn gezin boven alles rust en veiligheid.

De reactie van Amir:

"Op dinsdag 6 september werd er in het huis van mijn moeder een huiszoeking gevoerd in het kader van een drugsdossier. Er werd een hoeveelheid cocaïne aangetroffen. Nadien werden mijn moeder, mijn zusje en ik kort verhoord. Wij hebben uiteraard onze volledige medewerking gegeven en mochten nadien beschikken.

Buiten ons medeweten werd deze hoeveelheid in haar woning verstopt door een niet-inwonend familielid die vrije toegang had tot de woonst. Wij zijn geschrokken en ontredderd door dit misbruik van vertrouwen. Wij hebben alle vertrouwen in het verdere verloop van het gerechtelijk onderzoek en zullen hieraan onze volledige medewerking zullen verlenen.

Sinds dinsdagavond leeft ons gezin in een waas en gaan we door een zeer moeilijke periode. Wij hopen van harte dat de verantwoordelijke hiervoor de gepaste straf zal krijgen.

In het belang van het onderzoek geef ik hierrond verder geen commentaar."