header.back to home

Hoe gaan we te werk?

Om tot een sterk beleidsadvies te komen hanteren we steeds dezelfde methode in al onze participatieve trajecten. Die methode noemen we de 'In-Hart-Uit'-methode. Ze bestaat uit 3 grote fasen, die uiteindelijk resulteren in een sterk advies, lobbywerk en een reeks duidelijke aanbevelingen voor onze beleidsmakers. Aan sommige van die adviezen koppelen we ook nog eens het grote geschut met een beleidsactie of persaandacht.

in-hart-uit.png

IN

Beeldenbase IN-fase

Een sterk beleidsadvies schrijven, da's geen simpele klus. We starten met het verzamelen van heel wat input rond het thema of de kwestie waar we een advies over schrijven. Hiervoor gaan we op zoek naar meningen, expertise en informatie bij kinderen, jongeren en de jeugdsector (jeugdorganisaties, Commissie Jeugdwerk, Commissie Jeugdinformatie), maar we gaan ook in gesprek met experts of beleidsmakers. Met al die input, data en visies kunnen we nadien aan de slag. Deze input verzamelen we in samenwerking met onze vrijwilligers en adviseurs.

HART

Youth Explorer 5

De tweede fase van de In-Hart-Uit methode bestempelen we als het "hart" van het proces. In deze fase gaan we aan de slag om een duidelijke visie te omschrijven of een standpunt in te nemen. Een advies komt tot stand met hulp van onze vrijwilligers en adviseurs. De adviesraad debatteert, discussieert en beslist over de inhoud en toon van onze aanbevelingen aan de ministers en beleidsmakers. Met de feedback van de adviesraad werken we verder tot we een volwaardig advies of standpunt geschreven hebben.

UIT

interview tv

In de UIT-fase doen we er alles aan om ons advies kracht bij te zetten. Enerzijds wegen we in op het politiek debat door het versturen van het advies naar de juiste beleidsmakers en het voeren van gesprekken. Anderzijds gebruiken we onze stem, platformen en soms het grote campagnegeschut om onze boodschap tot bij alle kinderen, jongeren en organisaties te brengen. Niet elk advies wordt gekoppeld aan een groot moment of communicatiecampagne, soms bereiken we net veel meer met een goed gesprek met één van onze Vlaamse ministers. Of we het nu groots, sensationeel of iets subtieler en gerichter aanpakken, onze vrijwilligers en adviseurs zijn steeds degenen die het woord voeren, want zij zijn dé experts in het jong zijn.