header.back to home

Marnik is één van de 8 verkozen jeugdwerkadviseurs van de Vlaamse Jeugdraad. Hij is vrijwilliger bij Vlaamse Dienst Speelpleinwerking. Samen met 7 andere jeugdwerkers en 8 jongeren werd hij in 2020 verkozen tijdens de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad. Maandelijks komen onze adviseurs samen om te vergaderen over het reilen en zeilen van de Vlaamse Jeugdraad. Adviseurs houden de vinger aan de pols rond wat er leeft bij kinderen, jongeren en hun organisaties en vertegenwoordigen hun belangen bij beleidsmakers.

Marnik is een expert over de thema's Europees en VN Jeugdbeleid en Vrijwilligers.

Lees meer over de adviesraad.