header.back to home

Youth Explorer: Een intensieve participatiemethodiek

stock youth explorer

Youth Explorer was een driedaagse uitwisseling tussen Vlaamse en Noorse jongeren van de Buskerud regio van 15 tot 20 jaar. Dit project kaderde in een internationale samenwerking tussen Vlaanderen en Buskerud over de mobiliteit van de toekomst. Het opzet was dat jongeren via ervaringsleren en uitwisseling hun eigen standpunten vormgaven rond duurzaamheid en hierover met beleidsmakers in dialoog gingen. Het project kwam tot stand met middelen van Erasmus+

De Youth Explorer publicatie

Youth Explorer kan tellen als innovatief project om jongerenparticipatie vorm te geven op een laagdrempelige, leuke en effectieve manier. In een aparte publicatie doen we de methodiek van Youth Explorer uit de doeken en willen we (lokale) besturen inspireren om ook zo’n beleidsparticipatief project op poten te zetten met jongeren. We doen dit aan de hand van tal van voorbeelden van Youth Explorer zelf. Zo leggen we Youth Explorer uit als methodiek om drie dagen met jongeren aan de slag te gaan rond een beleidsthema. De uitkomsten van Youth Explorer zetten we er als inspiratie bij. De publicatie is gratis en voor niets te downloaden. Een keihard aanrader om bijvoorbeeld eens met je lokale jeugdraad of binnen je eigen jeugdorganisatie uit te proberen.

  • stock-youth-explorer-1.jpg
  • stock-youth-explorer-2.jpg
  • stock-youth-explorer-3.jpg
  • stock-youth-explorer-4.jpg
  • stock-youth-explorer-5.jpg
  • stock-youth-explorer-6.jpg