header.back to home

Sinds 2015 bestaan de lokale integrale veiligheidscellen. In deze lokale gesprekken zitten mensen van je stad of gemeente samen met leraren, zorgverleners, jeugdwerkers en andere vertrouwenspersonen wanneer ze zich zorgen maken over het radicaliseren van een jongere.

Het is goed dat deze overleggen verder worden uitgewerkt met dit ontwerpdecreet, anders ben je als jongere nog meer afhankelijk van je stad of gemeente zelf. Vanuit jongeren en jeugdwerk zelf stellen we ons daarnaast echter nog heel wat vragen en blijven er sterke bezorgdheden bestaan. Voor jongeren én jeugdwerkers is hun vertrouwensband centraal, laat jeugdwerkers dus hun job doen.

“We hebben als jeugdwerk een rol te spelen in veiligheid, maar dan wel op onze vertrouwde manier. Namelijk door er dagelijks te zijn voor kinderen en jongeren, hen te helpen een waardevolle plek te vinden in de samenleving, hen via emanciperend werk positief te laten bouwen aan hun identiteit. Als jeugdwerk kiezen we ervoor om veilige omgevingen te bieden aan álle kinderen en jongeren. We dragen bij aan de veiligheid van álle kinderen en jongeren. Zet dat niet op het spel door jeugdwerk te instrumentaliseren voor individueel casusoverleg.”

Belangrijke cijfers

stock jongeren
  • In de bevraging van Uit De Marge tijdens de lockdown geeft 30,6% van de jongeren zich geviseerd door de politie die aanwezig is op straat.

  • De combinatie tussen curatief, preventief en in laatste instantie repressief beleid is enorm belangrijk voor kinderen en jongeren

  • Jongeren beschouwen jeugdwerkers bij uitstek niet als de zoveelste instantie. Zet die positie dan ook niet op het spel.

Belangrijkste adviespunten.

  1. Ga voor positieve samenwerkingen tussen jeugdwerk en politie, bouw preventieve werkingen niet af en ga voor jongerenvriendelijk politiebeleid.

  2. Zet in op positieve identiteitsontwikkeling, versterk kinderrechten in plaats van ze te beperken.

  3. Stel de vertrouwensband tussen jongeren en jeugdwerkers steeds centraal bij de uitwerking van de draaiboeken.

  4. Zorg er bij in elke fase voor dat het duidelijk voor elke uitgenodigde dat deelnemen aan deze LIVC’s vrijwillig is.

  5. Voorzie samen met jongeren en het jeugdwerk het verdere kader, eens dat de wettelijke basis uitgezet is.

Download Advies

Ook interessant...

Positieve identiteitsontwikkeling

Al geruime tijd wordt het maatschappelijk debat overheerst door de problematiek en aanpak van ‘gewelddadige radicalisering’ in onz...
Advies