header.back to home

In hun thuisland zijn deze kinderen en jongeren blootgesteld aan oorlog en geweld, ze maakten een moeilijke overtocht en hier ondervinden ze opnieuw moeilijkheden. 

In dit advies focussen we op het laatste gegeven: hoe kunnen we de situatie van deze jonge vluchtelingen in ons land verbeteren? 

Als Jeugdraad vinden we ook dat het internationaal politiek niveau dringend maatregelen moeten nemen om oorlogen en de inhumane behandeling van vluchtende mensen te stoppen. 

We stelden dit advies op met medewerking van de jongeren van onze werkgroep vluchtelingen. Verder baseert dit advies zich op inputmomenten met jongeren op de vlucht en met experts

Enkele cijfers:

  • In 2014 hebben 22.710 mensen een asielaanvraag gedaan.  

  • In 2015 waren dat er 44.600. Dat is bijna het dubbele 

  • Opvallend: het aantal niet-begeleide minderjarigen stijgt van 470 naar 3.100: een verzesvoudiging 

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Zorg dat elke niet-begeleide minderjarige een voogd krijgt toegewezen door de dienst Voogdij.

  1. Blijf investeren in het onthaalonderwijs van de jongeren. Bied hen in de OKAN-klassen meer begeleiding en ondersteuning op alle levensdomeinen.

  1. Zorg voor voldoende, betaalbaar en cultuursensitief aanbod van gespecialiseerde psychologische bijstand voor de jongeren de er nood aan hebben, zowel in de opvang als nadien.  

  1. Maak zo snel mogelijk werk van menswaardige oplossingen voor jongeren op de vlucht die zich in de illegaliteit bevinden.

  1. Bied de jongeren gerichte informatie over de asielprocedure, asielinstanties, hun rechten, wachttermijnen en aanspreekpunten en procedures voor vragen en klachten.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Welk talent is er, samen met Mawda, verloren gegaan?

Vandaag, woensdag 30 mei, wordt ze begraven. De kleine Mawda die in het oog van de publieke opinie voor altijd twee zal blijven.
  • #Internationaal
  • #Actua
Blog