header.back to home

Om goed lokaal beleid voor kinderen, jongeren en hun organisaties te realiseren is participatie en inspraak van deze doelgroep van cruciaal belang. Daarnaast is er nood aan de nodige middelen en ondersteuning om goed jeugdbeleid waar te maken.

De Vlaamse regering nam de afgelopen legislatuur enkel beslissingen waardoor deze inspraak en de garantie op middelen voor jeugdwerk, jongerenparticipatie, ondersteuning voor WMKJ’s , …  niet meer gegarandeerd is. De autonomie daarvoor ligt nu volledig bij de lokale besturen. De Vlaamse Jeugdraad vreest dat deze beslissingen een nefaste impact kunnen hebben op de participatiegraad van jeugdraden. Een vrees die door onderzoek reeds bevestigd is. Vlaanderen en de jeugdsector hadden een ruime ervaring en kennis inzake lokaal jeugdbeleid. Deze kennis dreigt verloren te gaan  en lokale besturen worden aan hun lot overgelaten.

Met dit advies wil de Vlaamse Jeugdraad een eerste aanzet doen tot sterkere decretale verankering van jeugdparticipatie richting volgende lokale verkiezingen. Daarnaast willen we inspiratie bieden aan lokale besturen en mandatarissen om nu reeds aan de slag te gaan in hun gemeente. 

Vlaamse Regering, laat de steden en gemeenten niet los.
Lokale besturen, laat kinderen en jongeren niet los.

De adviespunten:

  1. Veranker de participatie van kinderen, jongeren en hun organisaties decretaal.

  2. Voorzie vanuit de Vlaamse overheid een gedegen monitoring van de kwaliteit van het lokaal jeugdbeleid, inclusief de lokale middelen voor jeugdbeleid en jeugdwerk, en van de evolutie daarvan.

  3. Creëer en stimuleer alle kansen tot meer jeugdwerk: investeer extra in jeugdwerk, niet alleen vanuit jeugdbeleid maar over beleidsdomeinen heen.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...