header.back to home

Wat doet de lokale jeugdraad? wat doet de Vlaamse Jeugdraad ? Maar vooral hoe kunnen ze elkaar versterken?

We leren elkaar kennen en gaan dieper in op de 3 inhoudelijke prioriteiten van de Vlaamse Jeugdraad en op 2 lokale thema's!

Meer info volgt!

Ook interessant...

Ontwerpbesluit betreffende de uitvoering van het decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

De Vlaamse Jeugdraad gaf in oktober 2017 advies over het decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen e...
Advies

Ontwerp decreet bovenlokaal jeugdwerk jeugdhuizen & jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

Met dit decreet kan de Vlaamse Overheid bovenlokale organisaties subsidiëren op enkele voorwaarde.
Advies

Lokaal jeugdbeleid

2019 is hét planningsjaar voor lokale besturen. Ze schrijven hun strategisch meerjarenplan voor de periode 2020-2025.
Advies

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.