header.back to home
Schrijf je in!

Op 6 oktober ontmoet de Vlaamse Jeugdraad , lokale jeugdraders. Doel van dit alles: Elkaar beter leren kennen. Maar ook het beleid beïnvloeden. We gaan aan de slag met 3 thema's van Vlaamse Jeugdraad en 2 thema's vanuit het lokale, ondersteunt door Bataljong.

Op deze manier krijgen de drie prioriteiten van de Vlaamse Jeugdraad extra input vanuit lokale hoek. Voor 1 van de 2 lokale thema's sluiten Bataljong en De Vlaams Jeugdraad een engagement af om daarmee in 2022 samen rond aan de slag te gaan. Dit kan uitmonden in een campagne, (pers)actie of advies.

Wat staat er op het programma?

18u apero en kennismaking

18u30 Eten

19u30 presentatie Vlaamse Jeugdraad, Bataljong + grenzen lokaal/Vlaams beleid

20u keuzetafel 1 (keuze uit 5 tafels)

20u 40 pauze

20u50 keuzetafel 2 (keuze uit 5 tafels)

Ook interessant...

Lokaal jeugdbeleid

2019 is hét planningsjaar voor lokale besturen. Ze schrijven hun strategisch meerjarenplan voor de periode 2020-2025.
Advies

Ontwerpbesluit betreffende de uitvoering van het decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

De Vlaamse Jeugdraad gaf in oktober 2017 advies over het decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen e...
Advies

Ontwerp decreet bovenlokaal jeugdwerk jeugdhuizen & jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

Met dit decreet kan de Vlaamse Overheid bovenlokale organisaties subsidiëren op enkele voorwaarde.
Advies