header.back to home

De afgelopen maanden viel de Vlaamse jeugdsector zoals we het kennen zo goed als volledig stil - of toch in levende lijve. Duizenden activiteiten en kampen werden geannuleerd, honderdduizenden kinderen en jongeren vielen zonder aanbod, miljoenen geplande en voorbereidde deelnemersuren werden niet gerealiseerd. Jeugdorganisaties organiseerden zich in sneltempo online of gingen aan de slag met de jeugdwerkregels om deze zomer toch nog activiteiten te organiseren. Voor heel veel organisaties uit de coronacrisis zich ook in een financiële kater.

Voor Vlaams erkend en gesubsidieerd jeugdwerk werd een noodfonds opgesteld. Ondanks onze eigen analyses  en  uitwisseling  van  signalen  uit  het  jeugdwerk,  werd  dit  bedrag eerder laag  geraamd op  1,84  miljoen. We begrijpen dat het niet haalbaar is om alle geleden schade van het jeugdwerk te compenseren en verwachten dat ook niet, maar we maken ons op basis van de bevragingen en gegevens waarover wij beschikken toch zorgen dat dit bedrag nog steeds te laag zal uitvallen om het voortbestaan van de betrokken organisaties in duurzame moeilijkheden op te vangen. 

De belangrijkste adviespunten in dit advies

  1. Monitor scherp of er organisaties zijn die onvoldoende geholpen kunnen worden door het beperkte budget van het noodfonds en hoeveel dat er zijn. Stuur het budget bij wanneer dat nodig blijkt, en hou hierbij ook rekening met de geleden schade die specifieke organisaties nog in het najaar zullen voelen. Blijf de komende jaren de financiële gezondheid van de sector monitoren en anticipeer op nieuwe noden omwille van corona met extra budgetten en maatregelen.

  2. Communiceer helder met de sector over de procedure en verdeling van het noodfonds.

  3. Geef richtlijnen op voor de verdeling van de middelen van het noodfonds op lokaal niveau.

  4. Geef het jeugdwerk een financieel duurzaam perspectief op lange termijn.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Wat staat er voor kinderen, jongeren en hun organisaties in het eindrapport van het maatschappelijk relancecomité?

We geven alvast de opvallendste delen weer uit het rapport van het maatschappelijke rélancecomité, waar we –als Vlaamse Jeugdraad,...
  • #Corona
  • #Actua
Nieuwtje

Mondmaskers en Megafonen: een nieuw advies.

Met dit nieuwe advies kijken we terug op het crisisbeleid van de voorbije maanden, maar we blikken ook vooruit naar de tweede golf...
  • #Actua
  • #Corona
Nieuwtje