header.back to home

De Vlaamse Jeugdraad gaf reeds advies op deze wijzigingen.  

Het advies op de uitvoeringsbesluiten handelt dan ook over de inhoudelijke aanpassingen aan de prijs van jeugdgemeente/jeugdstad van Vlaanderen. We staan zeer positief tegenover deze prijs maar geven de minister graag mee dat je ook de staat van het jeugdbeleid in de zwakste gemeente moet meten en ernaar handelen, wil je de sterkste een prijs geven. Anders creëer je een Mattheusefect.

De adviespunten:

  1. Grijp de tweejaarlijkse prijs aan om belangrijke lokale beleidsuitdagingen en de mogelijke oplossingen te communiceren.  

  1. Zet in op de monitoring van alle lokale besturen inzake jeugdbeleid 

  1. Wees consequent in de toepassing van de regelgeving inzake de subsidiëring van lokale besturen.

Download en lees het volledige advies