header.back to home

Jongeren met migratie-achtergrond,  niet –heteroseksuele jongeren,  jongeren die praktisch geschoold zijn, jongeren met een  beperking, jongeren met een ongewone mening of jongeren die afwijken van de heersende norm, verschijnen nog minder op televisie, in films en in series. De Vlaamse Jeugdraad zocht uit wat jongeren daarvan vinden.

Een groep van een 20- tal diverse, jonge vrijwilligers heeft gedurende meer dan een jaar 1.300 jongeren online en offline bevraagd over het thema representatie en beeldvorming in de media.

Uit deze bevragingen en gesprekken kwamen opvallende resultaten:

Uit onze online enquête blijkt dat jongeren zichzelf vandaag niet altijd herkennen in de Vlaamse media. Ze hebben het gevoel dat de Vlaamse media hun mening en verhaal niet toont. Jongeren geven aan dat ze meer  diversiteit én diverse stemmen willen zien en horen op verschillende manieren. 

“De media wordt gemaakt door een select groepje van mensen. Zij maken het beeld dat wij hebben op de maatschappij“

- jongere, focusgesprek Wel Jong Niet Hetero

Hoewel veel jongeren aangeven dat ze steeds meer diversiteit op tv zien, vinden verschillende jongeren dit nog onvoldoende. Als het Vlaams medialandschap niet  snel genoeg meegaat met maatschappelijke veranderingen zullen de verhalen en beelden die zij maken het jonge publiek niet meer bereiken.  Jongeren denken dat mediaspelers zo snel minder relevant worden in de samenleving. 

Met dit advies moedigen we de nieuwe Vlaamse regering en de minister van media aan om een prioriteit te maken van diversiteit van actoren en standpunten in het medialandschap. Jongeren zien alvast heel wat mogelijke maatregelen die het beleid kan nemen voor meer representatie in de media. De Vlaamse Jeugdraad vat hun oplossingen samen en formuleert op basis daarvan volgend advies.

“De media laat steeds meer diverse mensen aan het woord en dat is belangrijk , want als je zelf niet ziet in de media, is het alsof je stem er niet toe doet in de samenleving. Ik zie bijvoorbeeld bijna nooit Aziatische meisjes op tv , terwijl er eigenlijk veel Aziatische mensen in Vlaanderen wonen”

- jongere, evenement, VRT NXT

Uit de diversiteitsmonitor van de VRT blijkt dat:

  • vrouwen slechts 38,8% van de tijd in beeld komen

  • Mensen met een handicap komen 1,1% van de tijd in beeld, terwijl 10-15 % van de bevolking een (niet) zichtbare handicap heeft.

  • Nieuwe Vlamingen komen 8% van de tijd in beeld, terwijl zij 16% van de bevolking uitmaken

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Doe jaarlijks onderzoek naar diversiteit en meerstemmigheid in de media. Monitor deze gegevens en gebruik deze conclusies om het mediabeleid aan te passen.

  2. Zet in op positieve beeldvorming van kinderen en jongeren in de samenleving door een mediastrategie die actief inzet op diversiteit.

  3. Verminder schadelijke reclame met stereotiepe rolverdeling en stimuleer de Raad voor de Reclame en Jury voor Ethische Praktijken om aparte regels te maken rond stereotypering in reclame.

  4. Maak afspraken met hogescholen en universiteiten en zorg er zo voor dat er in de media-opleiding aandacht gaat naar beeldvorming en referentiekaders.

  5. Verbeter de experten databank en stimuleer mediamakers om hun netwerk te vergroten.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

De VRT #kijk(t)naarons!

Hoi, minister Dalle en bazen van de VRT. Wij kijken naar jullie maar kijken jullie naar ons? Vandaag lazen we met grote aandacht d...
  • #Opinie
  • #Pers
Blog