header.back to home

De Vlaamse Jeugdraad werd op 5 mei 2020 gevraagd om advies te geven bij het ontwerp van decreet tot invoeging van artikel 13/1 aan het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Dit ontwerpdecreet kadert in een lang traject van onderzoek, evaluatie en tot slot decreetsvernieuwingen voor zowel dit decreet als het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en de verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van “Toerisme voor Allen”.

De decreetswijziging voegt dus geen inhoudelijke wijzigingen door, maar zorgt voor de continuering van de subsidiëring van de hierboven genoemde zaken via een overgangsperiode.

Enkele belangrijke adviespunten

  1. Blijf de afstemming verzekeren tussen de trajecten en decreetsvernieuwingen voor respectievelijk de erkenning en de subsidiëring van jeugdhostels en jeugdverblijfcentra.

  2. Herstel vanaf 2021 de subsidie-enveloppes van de jeugdverblijvencentra in hun oorspronkelijke staat: laat de doorgevoerde besparing voor het jaar 2020 niet doorlopen tot in de twee volgende boekjaren.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Jeugdverblijfcentra en jeugdwerk nemen verantwoordelijkheid, volgt de rest van het beleid?​

De nieuwsberichten van de voorbije dagen en weken over de aankomende, of moeten we zeggen heersende, opvangcrisis maken ons zeer b...
  • #Beleid
  • #Actua
Nieuwtje