header.back to home

We zijn blij dat de Raad van State de organisaties gevolgd is die aan de alarmbel trokken rond de beslissing van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor rond de opvang voor jonge mannen. Maar zelfs nu de Raad van State deze beslissing geschorst heeft, moet er voldoende opvang gevonden worden. 

Over de situatie van deze jonge mannen wijzen we graag nog eens op de oproep van o.a. het Kinderrechtencommissariaat en het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) om de ‘tijdelijke’ beslissing om hen niet meer op te vangen ongedaan te maken.

Tussen al deze zorgwekkende berichten dook er gisteren een hoopgevend signaal op. Minister van Jeugd- en Kinderrechtenbeleid Benjamin Dalle, kondigde aan dat er zowel in Destelheide en Hanenbos plaats wordt vrijgemaakt om asielzoekers op te vangen, als op De Hoge Rielen plaats wordt vrijgemaakt voor crisisopvang. En ook binnen de jeugdverblijfcentra en hostels wordt er verder gezocht naar plaatsen. De Vlaamse Jeugdraad is tevreden met dit initiatief van minister Dalle. Zie de communicatie van minister Dalle.

In het belang van alle kinderen en jongeren slaan de jeugdverblijfcentra en het jeugdwerk nu de handen in elkaar om plaatsen vrij te maken en dat is een goede stap. 

reportage amir © stefan gevaerts 002

De jeugdverblijven en het jeugdwerk zijn een lichtpunt in deze donkere tijden van opvangcrisissen. Zij nemen hun verantwoordelijkheid, dat verwachten we ook van alle beleidsniveaus. Deze kinderen en jongeren mogen geen speelbal zijn in de politieke discussies .”

Amir Bachrouri, voorzitter Vlaamse Jeugdraad

Het jeugdwerk heeft zich de voorbije jaren altijd solidair getoond onder moeilijke omstandigheden. Zowel tijdens de opvangcrisis in 2015 met de opstart van het project Wereldspelers, waarbij we honderden vrijwilligers opleidden om activiteiten te organiseren met en voor niet-begeleide minderjarige nieuwkomers, als tijdens de opvang én een fijne vrijetijdsbesteding aanbieden van Oekraïense vluchtelingen de voorbije jaren, stond het jeugdwerk steeds paraat om bij te springen. Dat doet het jeugdwerk nu opnieuw. Want alle kinderen en jongeren zijn van tel. We nemen onze verantwoordelijkheid op en zorgen er door goede afstemming mee voor dat mensen een dak boven hun hoofd krijgen. En dat verwachten we vanuit de Vlaamse Jeugdraad ook van alle beleidsniveaus. De huidige crisis moet aangepakt worden en hierbij mogen geen kinderen, jongeren of andere mensen uit de boot vallen. Nu niet, en zeker tijdens de aankomende winter niet. Laat geen mens in de kou staan. 

Ook interessant...

Subsidiëring jeugdhostels en jeugdverblijfcentra

Dit advies werd geschreven naar aanleiding van een decreetswijziging inzake de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra en on...
Advies

Jeugdverblijven

In dit advies lees je meer over onze houding tegenover Jeugdtoerisme in brede zin en specifiek over het nieuwe decreet jeugdverbli...
Advies

Gelijke Kansen-week: Migratie

De week van 21 februari staat helemaal in het teken van de prioriteit Gelijke Kansen. Dat thema werd gestemd tijdens de verkiezing...
  • #Gelijke Kansen
Blog