header.back to home

Geachte minister van Welzijn,  

Beste Wouter Beke,  

We zijn in de war. Niet alleen door het doolhof aan communicatie van deze week, maar vooral door de zoveelste besparing die een gigantische invloed heeft op de leefwereld van kinderen en jongeren in Vlaanderen. 

“Wat werkt?”, vragen jullie beleidsmakers ons vaak, “Waar hebben jongeren vandaag nood aan?”.  Wij gingen voor jullie op zoek naar het antwoord. 

We communiceerden dat jongeren nood hebben aan laagdrempelige informatie over vriendschap, seksualiteit of familiaal geweld, over waar je terecht kan als het niet zo goed met je gaat. We zetten campagnes op over het belang van bereikbare chat- en telefoonlijnen en toegankelijke hulpverlening. U kwam ons in oktober nog een hart onder de riem steken op de Studiedag ’Sleutelmomenten' die we samen met het Kinderrechtencommissariaat en vzw Cachet organiseerden. Daar benadrukte u hoe belangrijk het is dat we als samenleving oog hebben voor “de meest kwetsbare kinderen en jongeren onder ons”. 

En vandaag bespaart u. U neemt middelen weg bij preventie en eerstelijnsspelers. Organisaties die eerstelijns informatie bieden over seksualiteit en suïcide preventie. De toekomst van kwetsbare kinderen en jongeren hangt hierdoor aan een zijden draadje. Kan enkel de 1813-lijn hen nu nog met de samenleving verbinden?  

“Mentale gezondheid is één van de grote uitdagingen de komende jaren”, zei u onlangs. Dat kunnen we alleen maar bevestigen. Meer dan 5.000 jongeren stemden Psychisch Welzijn voor een tweede maal bovenaan onze prioriteitenlijst. Jeugdorganisaties en studentenverenigingen zetten massaal initiatieven op om preventief rond dit thema aan de slag te gaan.  

De leefwereld van de Vlaamse jeugd evolueert aan lichtsnelheid. Dit oefent niet alleen immense druk uit op onze kinderen en jongeren, maar ook op de organisaties die de jongeren helpen koers te houden. Er is meer dan ooit nood aan sterke spelers die onze jongeren kwaliteitsvolle informatie en hulp bieden. Wanneer we die gidsen middelen ontnemen, dreigen sommige jongeren hun weg genadeloos te verliezen. We kunnen de immense besparingen op spelers zoals Het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie, Sensoa, CAW’s en andere waardevolle bronnen van jeugdinformatie, preventie en hulp niet negeren. Ze vormen een directe impact op de mentale en seksuele gezondheid van onze kinderen en jongeren.  

We weten hoe levensbelangrijk preventie en informatie voor jongeren is. En dat hebben we u en uw voorgangers al vaak duidelijk proberen maken. Het voelt als boksen tegen muren. Hoe kon het zelfs op tafel liggen om te besparen op zelfmoordpreventie? Ligt het eigenlijk nog op tafel of is het ervan geveegd? We raken bedolven onder een lawine aan communicatie, maar kregen nog geen duidelijk antwoord van u.  

Het moet een beleidskeuze zijn om te investeren in basisbehoeften van onze jonge burgers: je goed-in-je-vel voelen, toegang hebben tot informatie en ergens terecht kunnen als het allemaal wat te veel wordt. Als we uw beleidsnota erop nalezen, zijn dit zaken die u allemaal ondersteunt en een warm hart toe draagt. Voegt u in de toekomst ook de euro bij het woord? 

Vanuit de Vlaamse Jeugdraad willen we ten allen tijde inzetten op een constructieve samenwerking met onze beleidsmakers. Onze blik is gericht op de toekomst. Een toekomst waarin we sterke beloftes uit uw beleidsnota zien afsteken tegen de horizon. Een investering van maar liefst 550 miljoen euro voor Welzijn binnen de komende legislatuur geeft ons goede hoop. Wij waken erover dat een aanzienlijk deel van deze investeringen in functie van kinderen en jongeren besteed zal worden. 

Minister Beke, zet alvast een gigantische pot koffie klaar. Begin 2020 mag u ons verwachten. Wij werken graag met u aan het welzijn van al onze kinderen en jongeren. Ook buiten de “warmste weken” van het jaar kan u steeds op ons rekenen.  

Van harte,

Eveline Meylemans

Namens de werkgroep Psychisch Welzijn van de Vlaamse Jeugdraad. 

Ook interessant...

Psychisch welzijn

De Vlaamse Jeugdraad vraagt in dit advies een open blik en brede benadering rond psychisch welzijn. Want iedereen heeft een psychi...
Advies

Dreigen de belangen van kinderen en jongeren het lijdend voorwerp van deze crisis te worden?

Voor de ouders die in de volgende paragrafen hopen op uitgebreide en duidelijke instructies over hoe je deze crisis het beste door...
  • #Corona
  • #Beleid
Blog