header.back to home

We focussen niet op specifieke doelgroepen of diagnoses, maar vragen we aandacht voor het psychisch welzijn van alle kinderen en jongeren. Met dit advies willen we een appél doen op de Vlaamse overheid in haar geheel én op de brede samenleving. Zo wil de Vlaamse Jeugdraad de stem van jongeren maximaal laten weerklinken. 

Het advies kwam tot stand na een participatief traject: Een online bevraging bij 1124 jongeren en een 10-tal focusgesprekken bij diverse groepen jongeren en organisaties. Tijdens het traject organiseerden we twee grote dialoogmomenten - KOP(OP)ZORGEN en KOPKLANKEN- tussen jongeren, beleidsmakers en experten om de signalen van jongeren te toetsen aan de praktijk en het beleid. 

Onze resultaten werden verwerkt in de aanbevelingen rond het Europese Jeugdbeleid binnen hun participatiekader van 'de gestructureerde dialoog'. 

“We leven in een maatschappij waar je je groter moet doen laten lijken, terwijl we gewoon allemaal mensen zijn en dat moeten aanvaarden.” – 6e TSO Spectrumschool, Beringen 

Enkele cijfers:

  • Gemiddeld zit 31,4% van de Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar niet goed in zijn vel 

  • Ook geeft meer dan 80% aan minstens twee vrienden te hebben die niet goed in hun vel zitten 

  • De impact op persoonlijk, maatschappelijk en economisch vlak is niet te onderschatten. De totale kost in Europa, met inbegrip van directe en indirecte kosten, wordt geschat op meer dan 450 miljard per jaar. 

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Vergroot de aandacht voor het psychisch welzijn van jongeren. Werk hiervoor samen op verschillende beleidsdomeinen en beleidsniveaus 

  2. Informeer jongeren beter over hun psychisch welzijn. Investeer, versterk en verbind het huidige online informatieaanbod rond mentaal welbevinden voor kinderen en jongeren.

  3. We vragen een gedreven en ambitieus beleidskader rond laagdrempelige hulpverlening. Met meer middelen, ruimte voor experiment en ontwikkeling, en met jongeren aan de tafel. Heb ook aandacht voor de ondersteuner in de 0e lijn 

  4. Zorg voor een structurele inbedding van psycho-educatie in de eindtermen en leerplannen van het onderwijs. Versterk leerkrachten, geef ze de nodige ruimte en voorzie een omkaderend zorgbeleid op school 

  5. Blijf inzetten op het proactief doorbreken van het taboe en stigma rond psychisch welzijn via diverse kanalen en in co-creatie met jongeren.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

We schreven een nieuw advies Mentaal Welzijn!

In 2020 werd Goed in je Vel opnieuw tot prioriteit van de Vlaamse Jeugdraad gestemd. We schreven een nieuw advies over het mentaal...
  • #Goed in je Vel
Nieuwtje

OPEN BRIEF: Beste Minister Beke, wanneer voegt u de euro bij het woord?

Onze adviseur Eveline Meylemans schreef een open brief aan onze Minister van Welzijn over de besparingen op het welzijn van kinder...
  • #Beleid
Blog