header.back to home

Deze week, vanaf 21 tot en met 27 februari,  staat de prioriteit en de werkgroep Gelijke Kansen centraal op onze sociale media. Een hele week lang willen we input verzamelen voor ons advies rond Gelijke Kansen. Via sociale media, inputmogelijkheden en zo veel mogelijk buzz over het onderwerp willen we het thema Gelijke Kansen meer focus geven. Dat allemaal met de input van jongeren zelf. Het einddoel: een sterk advies met een duidelijke boodschap aan beleidsmakers! 

Touristen op Kamp

Gelijke Kansen is een gigantisch containerbegrip. Voor ons advies hebben we nood aan een duidelijke focus en domeinen en willen we waakzaam zijn over mogelijke blinde vlekken. Daarom gaan we een hele week op zoek naar zo veel mogelijk input van jongeren zelf over het thema. De werkgroep Gelijke Kansen heeft zelf al heel wat werk verricht rond een aantal deelthema’s binnen Gelijke Kansen:

  • Werk

  • Vrije tijd

  • Migratie

  • Onderwijs

Aan de hand van die subthema’s hebben de vrijwilligers uit de werkgroep een aantal blogposts gemaakt. Gedurende onze online inspraakweek stellen we deze voor via onze website en sociale media. We geven hierbij alle jongeren enerzijds de kans om hun ervaringen en meningen te delen over deze topics en anderzijds ook zelf met suggesties en ideeën te komen waar de Vlaamse Jeugdraad op moet inzetten als het gaat over Gelijke Kansen.

ambras-artikel-Waddist3-500x300

Wil je nu al iets delen? Neem dan contact op!

Na deze inspraakweek organiseren we verschillende focusgroepen. Heb je interesse om daaraan deel te nemen? Laat je contactgegevens dan ook hier achter.

Gelijke kansen is een van de drie prioriteiten van de Vlaamse Jeugdraad. In 2021 gingen we van start met nieuwe adviseurs en nieuwe prioritaire thema’s. Nog tot en met 2023 zet de Vlaamse Jeugdraad in op de volgende thema’s: Gelijke Kansen, Goed in je vel en Klimaat. Interesse om hieraan mee te werken? Word vrijwilliger bij de Vlaamse Jeugdraad.

Ook interessant...

Brussel is België. België is Brussel.

Adviseur Priscilla roept om de negatieve perceptie rond Molenbeek te doorbreken.
  • #Gelijke Kansen
  • #Actua
Blog